061020211633513125

Väylävirasto ja Kreate ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeesta, joka tulee olemaa yksi Suomen vaativimmista siltaurakoista.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa Väylävirasto ja Kreate muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Yhteisen organisaation lisäksi Väylävirastolla ja Kreatella tulee olemaan yhteiset toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytyt tavoitekustannukset. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken ja samalla riskit ja höydyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

Suomen vaativimpia siltahankkeita

Saaristotien varrella Paraisissa sijaitsevien kahden eri salmen ylittävien siltojen uudistaminen on teknisesti vaativa projekti. Ainoana maantieyhteytenä toimivien nykyisten siltojen viereen rakennetaan uudet sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Vastaava saman mittakaavan vinoköysisilta valmistui Suomessa lähes 30 vuotta sitten. Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä. Uusien siltojen valmistuttua vanhat puretaan.

– Nyt allekirjoitettu sopimus on osoitus siitä, että Kreaten teknistä osaamista ja yhteistyökykyä pidetään arvossa. Olemme ylpeitä siitä, että pääsemme toteuttamaan tätä poikkeuksellisen vaativaa siltahanketta yhdessä Väyläviraston ja johtavien asiantuntijoiden kanssa, sanoo Kreaten sillanrakentamisen ja -korjaamisen yksikönjohtaja Sami Rantala.

Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on ensiarvoisen tärkeää. Näiden kuljetusten sekä muun liikenteen tulee sujua mahdollisimman saumattomasti koko rakentamisen ajan.

Yhdessä kehitetään ja toteutetaan

Allianssimallinen hanke toteutetaan aina kahdessa vaiheessa – ensimmäinen vaihe on kehitysvaihe, jossa toteutuksen läpimeno suunnitellaan, tehdään yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja sovitaan tavoitekustannuksesta.

– Vasta tämän jälkeen tehdään toteutuspäätös. Allianssin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittu riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko hankkeen parhaaksi. Tätä sopimusta edeltänyt neuvottelumenettely on auttanut varmistamaan, että meillä on hankkeessa oikea osaaminen, sekä edellytys avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

– Neuvottelumenettely on positiivisella tavalla erilainen tapa käynnistää rakennusurakka perinteiseen tarjousmenettelyyn verrattuna. Siinä vaaditaan urakoitsijalta paitsi erilaista asennoitumista myös sitoutumista ja vahvaa osaamisen näyttämistä jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijalle on tärkeää päästä mukaan ideoimaan hankkeen toteutusta jo ensimetreiltä lähtien. Tällä varmistetaan, että urakoitsijalla ja tilaajalla on sama tavoite ja yhteinen näkemys siitä, miten tavoitteeseen päästään, toteaa Kreaten teknisen toimiston johtaja Jaakko Kivi.

Allianssimalliin liittyvällä tiiviillä yhteistyöllä hankkeen eri osapuolten kesken haetaan etenkin hankkeen saumatonta etenemistä, sen lisäksi että malli mahdollistaa innovatiiviset ratkaisut ja kustannussäästöt.

Kehitysvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamisen aloittamista tavoitellaan viimeistään 1.1.2023.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.