Turvallisuuden varmistamiseksi Syrjäsalmen ratasillan rakennustyöt ovat tällä hetkellä tauolla, koska rakennustöiden yhteydessä vanhassa sillassa havaittiin liikettä ja sillalle asetettiin nopeusrajoitus.

Olemme tehneet alueella kevään ja kesän 2023 aikana koepaalutuksia yhdessä suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Koepaalutusten ja maaperätutkimusten tulosten, riskitarkastelun ja liikennekatkon minimoinnin perusteella uusi silta tullaan rakentamaan 45 metrin etäisyydelle nykyisestä sillasta. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2025 tai kun uusi ratasuunnitelma ja uusi vesilupa mahdollistavat aloittamisen.

Voit lukea lisää aiheesta Väyläviraston tiedotteesta.

Kreate rakentaa Syrjäsalmen uuden ratasillan nykyisen ratasillan ja valtatie 6:n väliin Kiteellä. Vanhasta, vuonna 1967 valmistuneesta sillasta on muodostunut nopeusrajoituksen vuoksi Parikkala–Joensuu-rataosan pullonkaula. Rakentamalla uuden sillan vastaamme paitsi nykyisen henkilö- ja tavaraliikenteen myös tulevaisuuden rataliikenteen tarpeisiin Karjalan radalla.

Ensimmäiseksi rakennamme työsillan, jolta käsin varsinainen 170 metriä pitkä teräsbetoninen jatkuva palkkisilta rakennetaan. Työsillan valmistuttua siirrymme sillan tukirakenteiden pariin. Syrjäsalmessa kantava peruskallio on erittäin syvällä, joten perustukseen paalukilometrejä kertyy kaikkiaan nelisen kilometriä ja pisimmät paalut ovat jopa lähes 70 metriä pitkiä, mikä tekee tästä urakasta perustusten osalta erittäin vaativan. Porapaalutuksen toteuttaa Kreaten yhteisyritys KFS Finland kahden koneyksikön voimin.

Uuden ratasillan veneliikenteen kulkuaukko tulee olemaan noin 12 metriä, mikä haastaa sillanrakentajamme työsillan rakentamisesta lähtien kaikissa työvaiheissa. Yli 10 metriin kohoavilta telineiltä ryhdymme rakentamaan uuden sillan muottia, mikä myös vaatii vankkaa ammattitaitoa. 

Uusi silta rakennetaan vain noin 15 metrin päässä Syrjäsalmen nykyisestä sillasta. Koko rakentamisen ajan nykyistä nopeusrajoitteista ratasiltaa seurataan tarkkaan monitoroinnin avulla.  

Syrjäsalmen sillan käyttöönoton jälkeen Kreaten siltaosaajat oikaisevat ratalinjaa sillan molemmilla puolilla yhteensä noin kilometrin verran ja samaan aikaan siltapuolen ammattilaiset ryhtyvät purkamaan vanhaa siltaa.  Haastava vedenalainen purkaminen toteutetaan huomioiden tärkeät luontoarvot, mikä näkyy muun muassa veden sameuden tarkkailuna.

Tilaajana on Väylävirasto, urakka-aika on 1/2023–12/2024 ja arvoltaan urakka on lähes 10 miljoonaa euroa.

Kreate uusii Syrjäsalmen ratasillan Kiteellä.

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Imatrantie 149, Kitee

Valmistuminen

12/2024

Projektinjohtaja

Ari Välimaa

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Ari Välimaa +358 400 792 472 ari.valimaa(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Petri Laitinen +358 50 573 0819 petri.laitinen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate mukaan Koskelan varikon allianssiurakan kehitysvaiheeseen – tarjousvaiheessa alkanut yhteistyö jatkuu vahvistaen samalla yhtiön rataliiketoimintaa

Kreate oli Skanskan kumppanina Helsingissä sijaitsevan Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kilpailutusvaiheessa. Hyvin alkanut kumppanuus ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta jatkuu myös kehitysvaiheessa. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy teki elokuussa sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kehitysvaiheesta…

Kreate aloittaa Vihdissä ison väyläurakan – viime kuukausina tilauskantaan lähes 40 miljoonalla hankkeita

Kreate allekirjoitti Vihdin kunnan kanssa sopimuksen Hankasalontien urakan rakentamisesta. Lähes 10 miljoonan euron urakka käynnistyy viikolla 50. Yhteensä Kreaten tilauskantaan on kirjattu hankkeita loppuvuonna lähes 40 miljoonalla eurolla. Vihdin urakassa…

Johanna Toratti projektipäälliköksi

Väyläyksikössä laatupäällikkönä työskennellyt Johanna Toratti on siirtynyt projektipäälliköksi. –  Jatkan Oulussa mittavalla Poikkimaantien hankkeella keskittyen entistä enemmän projektipäällikön tehtäviin kuten talouden ja aikataulun hallintaan, Johanna kertoo.– Uusi toimenkuva tuo sopivasti…