Turvallisuuden varmistamiseksi Syrjäsalmen ratasillan rakennustyöt ovat tällä hetkellä tauolla, koska rakennustöiden yhteydessä vanhassa sillassa havaittiin liikettä ja sillalle asetettiin nopeusrajoitus. Vanha silta on päätetty sulkea liikenteeltä rakennustöiden ajaksi. Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2024 alkupuolella, jotta sillan kautta kulkevan junaliikenteen korvaavat reitit ehditään suunnitella. Voit lukea lisää aiheesta Väyläviraston tiedotteesta.

Kreate rakentaa Syrjäsalmen uuden ratasillan nykyisen ratasillan ja valtatie 6:n väliin Kiteellä. Vanhasta, vuonna 1967 valmistuneesta sillasta on muodostunut nopeusrajoituksen vuoksi Parikkala–Joensuu-rataosan pullonkaula. Rakentamalla uuden sillan vastaamme paitsi nykyisen henkilö- ja tavaraliikenteen myös tulevaisuuden rataliikenteen tarpeisiin Karjalan radalla.

Ensimmäiseksi rakennamme työsillan, jolta käsin varsinainen 170 metriä pitkä teräsbetoninen jatkuva palkkisilta rakennetaan. Työsillan valmistuttua siirrymme sillan tukirakenteiden pariin. Syrjäsalmessa kantava peruskallio on erittäin syvällä, joten perustukseen paalukilometrejä kertyy kaikkiaan nelisen kilometriä ja pisimmät paalut ovat jopa lähes 70 metriä pitkiä, mikä tekee tästä urakasta perustusten osalta erittäin vaativan. Porapaalutuksen toteuttaa Kreaten yhteisyritys KFS Finland kahden koneyksikön voimin.

Uuden ratasillan veneliikenteen kulkuaukko tulee olemaan noin 12 metriä, mikä haastaa sillanrakentajamme työsillan rakentamisesta lähtien kaikissa työvaiheissa. Yli 10 metriin kohoavilta telineiltä ryhdymme rakentamaan uuden sillan muottia, mikä myös vaatii vankkaa ammattitaitoa. 

Uusi silta rakennetaan vain noin 15 metrin päässä Syrjäsalmen nykyisestä sillasta. Koko rakentamisen ajan nykyistä nopeusrajoitteista ratasiltaa seurataan tarkkaan monitoroinnin avulla.  

Syrjäsalmen sillan käyttöönoton jälkeen Kreaten siltaosaajat oikaisevat ratalinjaa sillan molemmilla puolilla yhteensä noin kilometrin verran ja samaan aikaan siltapuolen ammattilaiset ryhtyvät purkamaan vanhaa siltaa.  Haastava vedenalainen purkaminen toteutetaan huomioiden tärkeät luontoarvot, mikä näkyy muun muassa veden sameuden tarkkailuna.

Tilaajana on Väylävirasto, urakka-aika on 1/2023–12/2024 ja arvoltaan urakka on lähes 10 miljoonaa euroa.

Kreate uusii Syrjäsalmen ratasillan Kiteellä.

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Imatrantie 149, Kitee

Valmistuminen

12/2024

Projektinjohtaja

Ari Välimaa

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Ari Välimaa +358 400 792 472 ari.valimaa(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja (1/2023) Juuso Siuko +358 40 7019 653 juuso.siuko(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja (2/2023–12/2024) Petri Laitinen +358 50 573 0819 petri.laitinen(a)kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…