Kreate on yksi Suomen johtavista vaativien infrarakentamisen projektien toteuttajista. Kreate on todistetusti kasvanut kannattavasti ja onnistunut laajentumaan infrarakentamisen uusiin liiketoimintoihin. Kreate tavoittelee kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa ja Kreaten johdon mukaan sillä on selkeitä kasvuväyliä sekä keinoja parantaa projektiensa tehokkuutta ja kannattavuutta.

Kreate johto uskoo, että osaava henkilöstö on strategian toteuttamisen keskiössä. Siksi yhtiön tavoitteena on olla toimialan mielenkiintoisin työpaikka ja säilyttää yrittäjähenkinen tekeminen toiminnassaan.

Kreaten strategian kulmakivet

Strategia

Asemoituminen kasvaviin markkinasegmentteihin
Kreate pyrkii hyödyntämään hyvää markkina-asemaansa ja kasvamaan niissä ydinmarkkinan osa-alueissa, jotka erityisesti hyötyvät infrarakentamisen vaativuuden kasvusta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiiviissä kaupunkiympäristössä sekä vaativissa maaperäolosuhteissa toteutettavat projektit. Kreate aikoo jatkossakin keskittyä vaativien infrarakentamisen projektien toteuttamiseen.

Asiakkuuksien ja tarjooman vahvistaminen ja laajentaminen
Kreaten tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa asiakaskuntaansa ja tarjoomaansa. Yhtiö näkee useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia markkinan eri osa-alueilla, kuten kunnallistekniikassa, suurissa kaupallisissa satamissa ja vesiväylissä, raideratojen teknisissä töissä sekä kevyiden raideratkaisujen parissa, vaativien kaupunkikatujen rakentamisessa ja tuulivoimapuistoprojekteissa.1

Strategian tukeminen valikoiduilla yritysostoilla
Kreate on toteuttanut onnistuneesti yritysjärjestelyitä, jotka ovat täydentäneet sen osaamista. Yritysjärjestelyt nähdään ensisijaisesti keinona laajentaa ja täydentää Kreaten nykyistä osaamista. Yritysostoissa Kreate keskittyy kannattaviin ja vakavaraisiin yhtiöihin, joiden kulttuuri, strategia ja arvot sopivat sen kanssa yhteen. Lisäksi Kreate pyrkii yritysostoin täydentämään tarjoomaansa uudella osaamisella. Yritysostoissa tärkeää on myös, että yritysostokohde toimii houkuttelevalla segmentillä, joka tukee Kreaten kasvumahdollisuuksia.

Kannattavuuden tukeminen operatiivisen tehokkuuden kehittämisellä
Kreate on onnistunut ylläpitämään hyvän kannattavuuden tason vahvasta liikevaihdon kasvusta huolimatta. Tämän ovat mahdollistaneet Kreaten osaava henkilöstö, kyky voittaa kilpailutuksia, palvelualojen välinen laaja yhteistyö sekä tehokkaat prosessit. Kreate pyrkii jatkuvasti parantamaan operatiivista toimintaansa ja tehokkuuttaan, ja tekee vuosittain operatiivisen toimintaohjelman, jossa se tunnistaa tulevan vuoden keskeiset alueet toiminnan tehostamisen kehittämiseksi.