Ilmoita väärinkäytösepäilyistä (Whistleblowing)

Kreaten tiedottamisen keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Kreatella on käytössään ns. whistleblowing –menettely, jotta yhtiön henkilöstö voi ilmoittaa perustelluista epäilyistään, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.

Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy perusteltu epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, yhtiö vie tapauksen toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

Miten voin ilmoittaa väärinkäytösepäilystä?

Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellään tai nimettömänä. Epäilyksestään voi ilmoittaa:

1) henkilöstöjohtajalle ilmoittajan sopivaksi katsomalla tavalla

2) sähköpostitse osoitteeseen whistleblowing@kreate.fi

Ilmoituksessa ilmoittaja kertoo vapaamuotoisesti epäilystään sekä epäilyn syntyyn vaikuttaneista seikoista. Sähköposti-ilmoituksen voi tehdä nimettömänä lähettämällä ilmoitus sähköpostiosoitteesta, josta ilmoittajan henkilöllisyys ei käy ilmi. Jotta ilmoitus voidaan käsitellä asianmukaisesti, anonyymissa ilmoituksessa on kuitenkin kerrottava, millaisesta epäillystä rikkomuksesta on kysymys sekä ilmoittajan perustelut ja/tai tiedot epäilyyn liittyen.