Avainluvut tilinpäätös 2020

Miljoonaa euroa10-12/ 202010-12/ 20191-12/ 20201-12/ 2019
Tilauskanta134,9177,2134,9177,2
Liikevaihto62,072,1235,3221,1
Liikevaihdon muutos, %-5,25,36,414,9
Käyttökate3,15,614,014,9
Käyttökate-%5,07,76,06,7
EBITA2,34,610,511,7
EBITA-%3,86,44,55,3
Liiketulos2,34,610,411,5
Liiketulos-%3,76,34,45,2
Tilikauden tulos1,83,97,88,7
     
Sijoitettu pääoma  54,553,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %19,220,719,220,7
Oman pääoman tuotto, %24,726,324,726,3
Operatiiviset nettoinvestoinnit-1,7-1,2-4,6-5,0
Operatiivinen vapaa kassavirta7,212,49,714,5
Nettokäyttöpääoma-5,4-4,0-5,4-4,0
Nettovelka27,917,327,917,3
Nettovelka/käyttökate2,01,22,01,2
Omavaraisuusaste, %26,334,526,334,5
     
Osakekohtainen tulos, €**0,070,330,881,00
Osakekohtainen osinko, €**  0,44*0,0
     
Henkilöstö kauden lopussa383395383395
Henkilöstö keskimäärin390394407376


* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
** Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty Kreate Group Oyj.n osakkeiden määrän vuoden 2020 keskiarvoa
(7 454 895) ja osakekohtaisen osingon laskennassa listautumisen jälkeistä osakemäärää (8 894 772).