Avainluvut tilinpäätös 2020

Miljoonaa euroa20202019
Tilauskanta134,9177,2
Liikevaihto235,3221,1
Liikevaihdon muutos, %6,414,9
Käyttökate14,014,9
Käyttökate-%6,06,7
EBITA10,511,7
EBITA-%4,55,3
Liiketulos10,411,5
Liiketulos-%4,45,2
Tilikauden tulos7,88,7
   
Sijoitettu pääoma54,553,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %19,220,7
Oman pääoman tuotto, %24,726,3
Operatiiviset nettoinvestoinnit-4,6-5,0
Operatiivinen vapaa kassavirta9,714,5
Nettokäyttöpääoma-5,4-4,0
Nettovelka27,917,3
Nettovelka/käyttökate2,01,2
Omavaraisuusaste, %26,334,5
   
Osakekohtainen tulos, €**0,881,00
Osakekohtainen osinko, €**0,44*0,0
   
Henkilöstö kauden lopussa383395
Henkilöstö keskimäärin407376