Kreaten johdon mukaan koronaviruspandemiasta johtuva tarjouspyyntöjen niukka määrä on aiheuttanut toimintaympäristössä selkeää kilpailun kiristymistä 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Tarjoajien määrän lisääntyminen kaikissa liiketoiminnoissa on laskenut rakentamishankkeiden hintatasoa sekä aiheuttanut haasteita alan toimijoille. Ainoastaan teknisesti vaikeissa ja erikoisosaamista vaativissa kohteissa tarjoajien määrä on pysynyt maltillisena. Kreaten strateginen erikoistuminen vaativien kohteiden toteuttajana on kuitenkin johdon näkemyksen mukaan tuonut kilpailuetua kiristyneessä markkinatilanteessa.

Kreaten hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Listautumisen yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita Kreaten tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Kreaten tulevaisuudessa toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästi alla esitetyistä lausumista tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen monista tekijöistä.

  • Liikevaihdon kasvattaminen 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen tasapainoisen yhdistelmän kautta;
  • EBITA-marginaali yli 5 prosenttia keskipitkällä aikavälillä; ja
  • Nettovelka/käyttökate alle 2,0.

Ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 23.11.2021)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto ja EBITA ovat vuoden 2020 tasolla (2020: liikevaihto 235,3 miljoonaa euroa ja EBITA 10,5 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Liikevaihtoa koskevan ohjeistuksen muutokseen vaikuttavat positiivisesti kuluvan vuoden aikana kehittynyt tilauskanta ja merkittävien projektien käynnistyminen viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Kreate ei ole aiemmin julkistanut EBITA-ohjeistusta vuodelle 2021. Kreate aikoo jatkossa julkistaa liikevaihtoa ja EBITA:aa koskevan ohjeistuksen.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 8.2.2021)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotettiin realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden (2018–2020) aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi 8.2.2021, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.