• 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Vuosikatsaus 2022

Vuosikatsaus 2022 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vastuullisuusosion, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022.

Vuosikatsaus 2020

Vuosikatsaus 2020 sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020.