Hallitus Petri Rignell

Petri Rignell

Diplomi-insinööri

Hallituksessa vuodesta 2015

Hallituksen puheenjohtaja

Petri Rignellin vahva kokemus niin hallitustyöskentelystä kuin johtamisesta on luonut mahdollisuuksia Kreaten kehittymiselle ja kasvulle. Kreaten hallituksen puheenjohtaja hänen laaja rakennusalan tuntemuksensa vahvistaa myös yrityksen ja sen henkilöstön verkostojen kasvua sekä kykyä laajentua entistä rohkeammin. Petri toimii PriRock Oy:n toimitusjohtajana.

Petri Rignellin muut keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Consti Yhtiöt Oy, hallituksen jäsen (2008-)
 • Sitowise Oy, hallituksen jäsen (2019-)
 • CTV Properties AB, hallituksen puheenjohtaja (2017-)
 • Setera, hallituksen jäsen (2017-)
 • KFS Finland Oy, hallituksen jäsen (2015-)
 • Finno Energy Oy, hallituksen jäsen (2017-)
Hallitus Timo Kohtamaki

Timo Kohtamäki

Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti

Hallituksessa vuodesta 2015

Jäsen

Johtamisen ja sijoittamisen ammattilainen Timo Kohtamäki on tuonut vahvan rakennusalan ja projektiliiketoimintaosaamisensa Kreaten hallitukseen yrityksen alkuajoista lähtien. Hänen vankka kokemuksensa niin strategisesta suunnittelusta kuin liiketoiminnan kehittämisestä vahvistaa Kreaten projektijohtamisen ja strategian osaamista.

Timo Kohtamäen muut keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Foundia Housing Oy, hallituksen puheenjohtaja (2019-)
 • Fluent Progress RT Oy, hallituksen jäsen (2015-)
 • Are Oy, hallituksen puheenjohtaja (2018-)
 • Luja-yhtiöt, hallituksen jäsen (2017-)
Hallitus Ronnie Neva aho

Ronnie Neva-aho

ylioppilas

Hallituksesta vuodesta 2015

Jäsen

Sijoittaja ja sarjayrittäjä Ronnie Neva-aho tuo Kreaten hallitukseen näkemystä yrittäjyydestä ja kasvumahdollisuuksista. Nykyisin pääomasijoittajana toimivan Ronnien laaja kokemus yrittäjyydestä sekä yritysten kehittämisestä ja toiminnan laajentamista tukee hyvin Kreaten kasvusuunnitelmia. Hänen kokemuksensa innostuneiden ja yritteliäiden ihmisten kanssa työskentelystä tukee Kreaten yrittäjämäistä yrityskulttuuria.

Ronnie Neva-ahon muut keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Rototec Oy, hallituksen jäsen (2015–)
 • Access Point Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)
Hallitus Janne Naranen

Janne Näränen

Kauppatieteiden maisteri, Diplomi-insinööri

Hallituksessa vuodesta 2014

Jäsen

Janne Näräsen kokemus useiden kotimaisten yhtiöiden kasvun ja kansainvälistymisen taustavaikuttajana auttaa avaamaan näkemystä Kreaten kasvumahdollisuuksille. Hän on ollut mukana luomassa ja kehittämässä useita Kreaten kaltaisia keskisuuria ja ketteriä kasvuyhtiöitä. Janne on toiminut Intera Partnersissa sijoitusammattilaisena vuodesta 2008 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2011.

Janne Näräsen muut keskeisimmät luottamustehtävät:

 • PHM Group Oy, hallituksen jäsen (2018-)
 • Sitowise Oy, hallituksen jäsen (2016-)
 • Renta Group Oy, hallituksen jäsen (2016-)
 • Intera Partners Oy, hallituksen jäsen (2011-)
Hallitus Vesa Uotila

Vesa Uotila

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta 2014

Jäsen

Vesa Uotila on ollut pääomasijoittajan roolissa tukemassa usean kotimaisen yrityksen (mm. Delete, Kamux, Normek) kasvua ja tuonut oman osaamisensa myös Kreaten hallitukseen yrityksen perustamisesta lähtien. Hänen kokemuksensa yrityskaupoista ja integraatioista on ollut arvokas niin yhtiön alkuaikoina kuin Kreaten laajentumisten myötä. Hän on toiminut Intera Partnersissa sijoitusammattilaisena vuodesta 2010.

Vesa Uotilan muut keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kamux Oyj, hallituksen jäsen (2016-)
Hallitus Markus Vayrynen

Markus Väyrynen

Diplomi-insinööri

Hallituksessa vuodesta 2019

Jäsen

Markus Väyrynen tuo Kreaten hallitukseen osaamista suunnittelu- ja asiantuntijaliiketoiminnasta sekä Kreaten liiketoimintaympäristöstä. Hänen muita vahvuuksiaan ovat liiketoiminnan kehittäminen, strateginen suunnittelu ja johtaminen. Markus on toiminut rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowisessa mm. toimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana. Lisäksi hänellä on kokemusta hallitustyöskentelystä mm. Suomen tieyhdistyksessä ja Sito Oy:ssä.