400+
ammattilaista

150
Vuotta historiaa

kannattavuus
Kannattavuus

Kattava palvelu

Nettosuositteluindeksi 58

120 projektia vuositasolla

Liikevaihto
200 M€

Vuotuinen kasvu
10%

Kotimaisuusaste
100%

Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 yli 30 prosenttia ja paransimme kannattavuuttamme merkittävästi. Lähes 70 prosenttia parantunutta liiketulostamme tukivat sekä onnistunut tarjouslaskenta että projektien hallittu toteuttaminen.

Rakennamme erityisesti erikoisosaamista vaativia infrakohteita. Kreate-konsernin tarjonta koostuu silta-, väylä-, pohja- ja betoni-, rata- ja kalliorakentamisesta sekä kiertotalous- ja ympäristöliiketoiminnasta. Kreate on alan johtava toimija erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa sekä volyymillä että osaamisella mitattuna. Toimintaamme ohjaavat vahvat perusarvot, joilla tuomme laajalle, sekä yksityisistä että julkisista asiakkaista koostuvalle, asiakaskunnallemme ratkaisukeskeisyyttä.  

Kreate -konsernin muodostaa konsernin emoyhtiö Kreate Group Oy yhdessä 100-prosenttisesti omistamiensa tytäryhtiöiden (Kreate Oy ja Kreate Rata Oy) kanssa, lisäksi konsernilla on erikoispohjarakentamiseen keskittynyt yhteisyritys KFS Finland Oy, jossa konsernin omistus on 50 prosenttia.