450
ammattilaista

197
Vuotta historiaa

kannattavuus
Kannattavuus

Kattava palvelu

Nettosuositteluindeksi 64

120 projektia vuositasolla

Liikevaihto
~220 M€

Vuotuinen kasvu
14 %

Kotimaisuusaste
100 %

Vuonna 2019 kasvatimme sekä liikevaihtoamme, kannattavuuttamme että liiketoimintojamme suunnitelmiemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 15 prosenttia ja kannattavuutemme parani merkittävästi. Tuloksemme muodostui entistä tasaisemmin eri yksiköistä, mikä on tulevaisuuden kasvusuunnitelmiemme kannalta tärkeää.

Rakennamme erityisesti erikoisosaamista vaativia infrakohteita. Kreate-konsernin tarjonta koostuu silta-, väylä-, pohja- ja betoni-, rata- ja kalliorakentamisesta sekä kiertotalous- ja ympäristöliiketoiminnasta. Kreate on alan johtava toimija erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa sekä volyymillä että osaamisella mitattuna. Toimintaamme ohjaavat vahvat perusarvot, joilla tuomme laajalle, sekä yksityisistä että julkisista asiakkaista koostuvalle, asiakaskunnallemme ratkaisukeskeisyyttä.  

Kreate -konsernin muodostaa konsernin emoyhtiö Kreate Group Oy yhdessä 100-prosenttisesti omistamiensa tytäryhtiöiden (Kreate Oy ja Kreate Rata Oy) kanssa, lisäksi konsernilla on erikoispohjarakentamiseen keskittynyt yhteisyritys KFS Finland Oy, jossa konsernin omistus on 50 prosenttia.