Skarmbild 2022 12 06 131941 1

Kreate Group Oyj förvärvade Bror Bergentreprenad AB i september 2022. Företaget fortsätter verka under namnet Kreate Sverige AB.

Kreate Sverige AB har i dag nöjet att informera om ett nytt, strategiskt viktigt projekt, renovering av tunnlar i Bohusbanan. Kontraktssumman är ca 86 miljoner kronor och det stärker Kreate Sverige AB orderstock och ger en plattform för fortsatt tillväxt 2023.

Kreate Group Oyj följer sin strategi och söker tillväxt genom att koncentrera sig på krävande infrastrukturprojekt som ställer höga krav på planering och tekniskt kunnande. Förvärvet av Bror Bergentreprenad AB stärker koncernen framför allt vad gäller krävande berg- och betongprojekt i Sverige.
-Att vi vann projektet är bara ett exempel på att vi har fått en bra start för Kreate i Sverige. Vi har samordnat våra rutiner, slipat våra processer, ökat samarbete mellan organisationer och börjat skapa namn för Kreate Sverige AB, i Sverige. Bohusbanan är ett exempel på att vi lyckas vinna tekniskt och logistiskt krävande projekt som även erbjuder vår personal möjlighet att utvecklas, säger Kreate Group Oyj koncernchef, Timo Vikström.

Krävande renovering mellan Stenugnsund och Uddevalla
Projekt Bohusbanan innehåller fullständig renovering av 10 tunnlar med tillhörande bergskärningar mellan Stenugnsund och Uddevalla. Renovering sker under 6 månader från maj till och med oktober 2023.
Vår kontraktspart är Eiffage Infra-Nordic AB, som även är generalentreprenör gentemot Trafikverket. Projektet innehåller rivning av bärande betongkonstruktioner, inslagsvalv, stödmurar med mera samt förstärkning av berg med moderna metoder, och platsgjutna inslagslagsvalv till 13 tunnelöppningar.
-Vår del av kontraktet är att skydda järnvägsöverbyggnaden, samla och rengöra processvatten, riva 11 000 ton platsgjutna betongkonstruktioner, installera bergbult samt dränmattor och tekniska bult för upphängning av järnvägsinstallationer. Utöver det gjuter vi 13 inslagsslagsvalv av betong, säger Kreate Sverige AB VD Christian Jonsson.
Projektet är utmanande, framförallt på grund av kort tidplan och krävande logistik.
Tiden är kort, så vi är tvungen att jobba med flera parallella lag som gör samma aktivitet på olika ställen samtidigt. Det kräver noggrann planering av resurser och arbetsföljd. Vi är dock vana att renovera tunnlar och kommer att klara tidplanen med vår motiverade och kompetenta personal säger Christian Jonsson