Inredning av bergrum och tunnlar

Vi på Kreate har specialiserat oss på att inreda tunnlar och bergrum. Vi deltar gärna i tunneldrivning men vårt egentliga intresse finns i tiden då tomma bergutrymmet fylls med betongkonstruktioner, inklädnader, rörledningar, fyllnadsmassor med mera. Allt arbete som skapar den färdiga och fungerande tunneln, stationen, bergrummet som behövs för avsedda ändamål.

Ett urval av projekt som vi har medverkat i:

 • Citybanan Vasatunnel & Odenplan
 • Eiganestunnelen i Stavanger (Europaväg E39)
 • Renovering av Stockholm Exergi ledningstunnlar i Farsta
 • MidSweden 365 skidtunnel i bergrum Gällö, Bräcke Kommun, Jämtland
 • Renovering av Fridhemsplans tunnelbana, grön linje
 • Förbifart Stockholm FSE209 Skärholmen
 • Förbifart Stockholm FSE105 Kungens Kurva
 • Nya Tunnelbanan Järfälla, arbetstunnel Londonviadukten

Renovering av bergrum och tunnlar

Vi är specialister i renovering av befintliga bergrum. Vi tar an oss stora komplicerade projekt såväl som mindre punktinsatser. Vi utför alla anläggningsarbeten med egna anställda och har etablerade samarbetspartner för teknikarbeten så som el, styr, rör och pump.

Vi har bland annat renoverat:

 • Stockholm Exergi fjärrvärmetunnlar i Farsta inklusive rivning, bilning, vajersågning, skrotning och bultning, betongsprutning (utfördes av Besab), platsgjutna betongkonstruktioner, installation av nya fjärrvärmeledningar (utfördes av IVM), markarbeten, installation av stålkonstruktioner så som trappor, landgångar och räcken samt elarbeten för kraft och belysning (utfördes av Bilfinger IS)
 • Försvarets ammunitionsförråd till en underjordisk skidanläggning, Midsweden 365 i Gällö, Bräcke Kommun, Jämtland. Rivning, bergschakt, bergförstärkning, bygg- och betongarbeten, kyla och ventilation (utfördes av Francks Kylindustrier AB) samt el- och styr (utfördes AV Bilfinger IS)
 • Fridhemsplans tunnelbanestation på gröna linjen inklusive tungrivning av befintliga betong-, tegel och stålkonstruktioner, bergskrotning, bergbultning, håltagning, vajersågning och betongarbeten för nya hisschakt.

Bergschakt genom sprängning

Vi är specialister inom sprängning, framförallt under jord men även ovan jord. Vi driver inte bergschakt som huvudsaklig syssla men utför sprängningsarbeten som en del av våra renoverings- och inredningsprojekt samt för schaktdrivning.

Bergschakt genom sågning eller spräckning

Vi är kunniga inom sågning och spräckning av berg och betong, framförallt under jord men även ovan jord. Vi driver inte sågning och spräckning som huvudsaklig syssla men utför sågnings- och spräckningsarbeten som en del av våra renoverings- och inredningsprojekt samt för schaktdrivning.

Bergförstärkning

Vi utför bergförstärkning av befintliga eller nya bergskärningar, tunnlar och schakter. Vi skrotar, blåser rent, bultar, installerar och spänner ankare, sätter nät och sprutar betong.

Sprutbetong

Vi utför sprutbetong i trånga utrymmen och som komplement till andra arbeten.

Teknik vi använder är handhållen sprutning med torr- respektive våtmetod. Vi äger modern utrustning för båda tekniker och använder tekniken bland annat för:

 • Bergförstärkning i trånga och svårtillgängliga miljöer
 • Komplettering av befintlig bergförstärkning
 • Sprutning då tung, industriell utrustning inte finns tillgänglig
 • Kompletterande sprutning av kosmetiska skäl
 • Kompletterande sprutning mot till exempel stål- eller betongkonstruktioner

Markarbeten under jord

Vi utför alla typer av markarbete i tunnlar och bergrum, med egen personal och egna maskiner. Vi installerar dränrör, avlopp, trycksatta system av plast eller segjärn, betongrör, fyller mot betongkonstruktioner, fyller i betongkonstruktioner, lägger ut obundna lager – kort sagt; vi är erfarna och gör allt inom mark i tunnlar och bergrum.

Vi har egna grävmaskiner, hjullastare, vält och packningsmaskiner med mera, allt modernt och anpassat till arbete under mark.

Vi har egen personal, nya maskiner som är anpassade för underjordsarbeten samt erfaren och utbildad arbets- samt platsledning.