Betongarbeten

Vi har en stor erfarenhet och kompetens av betongarbeten ovan och under jord. Vi har platschefer, arbetsledare och ca 40 yrkesarbetare som jobbar bara med form, armering och gjutning av betongkonstruktioner. Vi utför bland annat:

  • Bottenplattor
  • Väggar
  • Bjälklag
  • Platsgjutna brunnar
  • Inslagsvalv
  • Ramkonstruktioner
  • Fundament i tak och på vägg för fläktutrustning, trafikskyltar och dylikt
  • Plattformar och perronger
  • Stationsbyggnader
  • Rulltrappsschakter