Våra värderingar

Kreate står på en stark grund med värderingar som styr hur vi agerar inom företaget och hur vi gör affärer med våra kunder och partners.

Hederlighet

Det är något vi aldrig kompromissar med och det gäller i vår kommunikation med kunder, partners och kollegor. Det är viktigt att inte bara hålla vårt ord, men också att överträffa kundernas förväntningar. 

Ambitiös

Vi är stolta över det vi gör. Vi har mod att höja ribban hög och att utmana våra konkurrenter, branschen och speciellt, oss själva. Vi strävar efter att bli bättre varje dag.

Mänsklighet

Vi främjar ett gott samarbete mellan våra kunder, partners och vårt team. Vi tror att mänsklighet och vänlighet är särskilt viktigt i denna tuffa bransch. För oss betyder det att vi visar uppskattning och respekt för andra och har ett sinne för humor också.

Enkelhet

Vi har en platt organisation och har ett rakt förhållningssätt till affärer. Enkelheten möjliggör en flexibel verksamhet och snabbt beslutsfattande. Vårt sätt att arbeta är effektivt snarare än skrytsamt. 

Våra kunder

Vi arbetar med offentliga kunder och i många projekt samarbetar vi med andra entreprenörer i stora infrastrukturentreprenader.

Våra geografiska områden

Vi är framförallt aktiva i Storstockholm och Storgöteborg, men vi åtar oss även projekt i andra delar av Sverige.

Om oss

BBEAB grundades år 2013 av Veli och Maria Taatila. Fram till 2022 har företaget framförallt utfört krävande projekt inom undermarksbyggande. BBEAB omsatte 120 MSEK innan uppköpet och sysselsatte ca 50 anställda.

Företaget tog ytterligare nya steg framåt den 2 september 2022 och blev en del av det börsnoterade bolaget Kreate Oyj från Finland. Kreate Oyj är ett marknadsledande företag inom infrastrukturbranschen. Nu heter vi Kreate Sverige AB.

Vi är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Organisationsschema


Whistleblowing

De viktigaste principerna för Kreates kommunikation är enhetlighet, noggrannhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa. Kreate har inrättat ett whistle blowing-förfarande för att de personer som är anställda av Kreate ska kunna anmäla fall där det finns rimligt tvivel om att någon som är anställd av Kreate skulle ha brutit mot lagar och förordningar om värdepappersmarknader eller etiska principer.

Anmälningarna granskas av en person som bemyndigats av bolaget. Om det finns anledning att misstänka en överträdelse baserat på en sådan rapport eller om överträdelsen kan bevisas, ska företaget ta ärendet till de behöriga myndigheterna.

Hur kan jag lämna in en whistleblowing-rapport?

Du kan lämna in en visselblåsarrapport i ditt eget namn eller anonymt genom att använda: First Whistle-kanalen

Beskriv med egna ord dina misstankar och de omständigheter som ledde fram till dem. För att en anonym rapport ska kunna behandlas på lämpligt sätt måste rapporten beskriva den misstänkta överträdelsen och visselblåsarens grund för misstanken och/eller detaljer om den. Lagen kräver att alla gör en anmälan ärligt och i god tro.

Tjänsten utförs av Juuriharja Consulting Group Oy, läs mer om First Whistle-kanalen på företagets webbplats.