Bild till nyhet

Kreate Sverige AB har tecknat avtal för inredning av två ramptunnlar på Förbifart Stockholm, Lovön. Kunden är AF Anläggning AB, kontraktsformen är utförande- entreprenad med löpande räkning och kontraktssumman beräknas vara drygt 70 miljoner. Kontraktet innehåller en option för ytterligare två ramptunnlar, för ytterligare ca 80 miljoner.

Kreate borrar och bultar infästningsbult för membranundertak och för betongelementen, installerar membrantaket, armerar, installerar elementväggar och sprutar taket med sprutbetong. Volymerna är stora:

  • Infästningsbultar 39 200 kpl (kontrakt) + 41 700 (option)
  • Membran 47 900 m2 (kontrakt) + 51 800 m2 (option)
  • Installation av prefab väggar 26 700 m2 (kontrakt) + 28 500 m2 (option)
  • Sprutbetong 5800 m3 (kontrakt) + 6400 m3 (option)
  • Utöver ovan ingår vissa mark- betong och stålarbeten runt inklädnaden.

Arbetena påbörjas i början av juni 2024 och fortsätter till mars 2025, eller om optionen löses ut, till slutet av år 2025.

”Entreprenaden på Lovön visar att Kreates satsning inom tunnelinredning har varit lyckad. Vi jobbar med egen personal och huvudsakligen med egna maskiner, egen och erfaren platsledning säkerställer att AF Gruppens tidplan håller och att Förbifart Stockholm kan färdigställas i tid” säger Kreate Sverige AB:s VD, Veli Taatila.