kreate bild2

Kreate är mycket glada och stolta att få vara en del av Trafikverkets projekt Varbergstunneln, där Implenia Sverige AB är totalentreprenör. Kreate installerar dränmattor och monterar KTL-fundament i taket. Vi installerar i snitt dränmattor motsvarande en yta av 2 fotbollsplaner i månaden(!)

Tack Implenia för ett gott samarbete!

För mer information, se vår LinkedIn-sida.

nyhet bild