Kreate Sverige AB har tecknat avtal för inredning av två ramptunnlar på Förbifart Stockholm, Lovön. Kunden är AF Anläggning AB, kontraktsformen är utförandeentreprenad med löpande räkning och kontraktssumman beräknas vara drygt 70 miljoner. Kontraktet innehåller en option för ytterligare två ramptunnlar, för ytterligare ca 80 miljoner.

Kreate borrar och bultar infästningsbult för membranundertak och för betongelementen, installerar membrantaket, armerar, installerar elementväggar och sprutar taket med sprutbetong

Arbetena påbörjas i början av juni 2024 och fortsätter till mars 2025, eller om optionen löses ut, till slutet av år 2025.

”Entreprenaden på Lovön visar att Kreates satsning inom tunnelinredning har varit lyckad. Vi jobbar med egen personal och huvudsakligen med egna maskiner, egen och erfaren platsledning säkerställer att AF Gruppens tidplan håller och att Förbifart Stockholm kan färdigställas i tid” säger Kreate Sverige AB:s VD, Veli Taatila.

Lovön

Lovön

Status

Pågående

Kategori

Plats

Lovön

Klart

07/2025

Projektansvarig

Veli Taatila