Kreate Sverige AB får renoveringsjobb på ramavtal.

Kreate Sverige AB och Trafikverket har skrivit avtal för fortsatt renovering av Bohusbanans tunnlar. Kreate har vunnit 4 avtal för total värde av 58 miljoner kronor. Kontrakten innehåller fortsatt renovering av Bohusbanan efter att ursprungliga kontraktet avslutats 2024-06-02. Renovering innehåller bland annat förbultning, rivning av betongkonstruktioner, sprutbetong, bergbultning och platsgjutna betongkonstruktioner. Största objekt är Lahagen- tunneln där befintliga pelare i rasskyddstak ska stämpas, rivas och ersättas med nya.

Arbetena påbörjar omedelbart och fortsätter 2024 ut.

”Trafikverket har uppmärksammat behov för fortsatt renovering och handlat upp arbetena på ramavtal, vilket möjliggör snabb uppstart och smidigt samarbete mellan parter. Vi ska nu visa att vi kan leverera svåra projekt i tid, till avtalad kvalitet och på ert säkert.” säger Kreate Sverige ABs VD Veli Taatila

 

Renovering av tunnlar Bohusbanan Ramavtal 2 Renovering av tunnlar Bohusbanan Ramavtal

Renovering av tunnlar Bohusbanan Ramavtal

Status

Pågående

Kategori

Plats

Bohusbanan

Klart

11/2024

Projektansvarig

Veli Taatila