Kreate Sverige AB installerar dränmattor i 4 luftbytesschakt åt Implenia Sverige AB på Trafikverkets projekt FSE403 Johannelund. Först karteras områdena med beställaren för att bestämma omfattningen av dränmattor som behövs, därefter på börjas borrning, bultning och mattmontage. När dessa moment är inspekterade påförs sprutbetong. Kreate utför samtliga arbeten.

Dränmattor vertikalschakt Johannelund 2

Dränmattor vertikalschakt Johannelund 1

Dränmattor vertikalschakt Johannelund 2

Status

Pågående

Kategori

Plats

Johannelund

Klart

09/2024

Projektansvarig

Veli Taatila