Vi har för närvarande två kommande jobb med ridåinjektering:

  • Västra Uppgång för Västlänken, Göteborg (NCC, Weyss & Freytag)
  • Tunnelbanauppgång Nacka (Skanska grundläggning)

Vi har utförd flera ridåinjekteringar runt om i Sverige, bland annat:

  • E6 Tanum ridåinjektering av bergpåslag (Skanska, Bohus Bergsprängning)
  • Schakt ABB Karlskrona (ABB, Bohus Bergsprängning)
  • Kvarnholmsförbindelsen Nacka (Bilfinger)
  • Hamnbanan Göteborg (Skanska)
  • Schakt Stadsgårdskajen (JV Hochtief/ Implenia)
  • Tunnelpåslag Varberg (Skanska Grundläggning)
  • Tunnelpåslag Göteborg (Keller Grundläggning)
  • Tunnelbanans uppgångar och schakter i Järfälla (Subterra Sverige AB)

Vi utför ridåer med egna maskiner och egen certifierad personal.

 

injektering RH

Status

Pågående

Kategori

Plats

Järfälla

Klart

11/2024

Projektansvarig

Veli Taatila