Kreate installerar dränmattor åt WLC, Västlänken etapp E05 Korsvägen

WLC (joint venture mellan NCC och Wayss & Freytag Ingenieurbau AG) och Kreate Sverige AB har undertecknat avtal för installation av ca 20 000 m2 dränmattor i bergtunnlar etapp E05 Korsvägen. Arbetena påbörjas i mars 2024 och pågår till sommaren 2025. Kreates del är att borra och installera bultar för dränmattor, samt installera dränmattorna. Projektet är uppdelat i fem etapper som görs i olika tidsfönster, genomförandet kräver tekniskt kunnande och flexibilitet då arbetet ska göras i snäva tidsfönster mellan bergproduktionen och efterkommande mark- och byggarbeten.Dranmattor WLC

Dranmattor WLC

Status

Pågående

Kategori

Plats

Västlänken

Klart

07/2025

Projektansvarig

Veli Taatila