Projektet utfördes i samarbete med Lotus Maskin & Transport AB

Renovering av befintlig tunnelsystem till underjordisk skidcenter.

Bergschakt, bergrensning, förstärkning, stomkompletteringar, kylanläggning, ventilation, el och styr i totalentreprenad.

Kund: Bräcke Kommun

 

MidSki Maria 1

Status

Avslutat

Kategori

Plats

Gällö

Klart

12/2017

Projektansvarig

Veli Taatila