Drivning av källarvåning, sänkschakt samt underliggande bergrum. Djup från markytan 42m. Ridåinjektering, borrning, sprängning, bergförstärkning.

Projektet utfördes i samarbete med Bohus Bergsprängning AB

Kund: ABB

 

Schakt Karlskrona 1

Status

Avslutat

Kategori

Plats

Verkö, Karlskrona

Klart

12/2013

Projektansvarig

Veli Taatila