Som en del av Eiffage Infra-Nordics team har vi fått förtroendet att utföra renovering av tunnlar längs Bohusbanan åt Trafikverket. På projektet utför Kreate skydd av spåranläggning, rivning av gamla betongkonstruktioner, borrning, bultning, installation av dränmattor samt samtliga betongkonstruktioner.

Kund: Eiffage Infra-Nordic / Trafikverket

bohusbanan

Status

Pågående

Kategori

Plats

Bohusbanan

Klart

06/2024

Projektansvarig

Veli Taatila