Renovering av station Fridhemsplan, gröna linjen.

Rivning av betongkonstruktioner i 4 förbindelsetunnlar, aulan (kupolen) samt 160 lång och 18 meter bred plattformsrum. Rivning av tegelväggar, styckning och uttransport av rivet betong. Skrotning och bultning av samtliga ytor. Omfattande temporär stöttning av befintliga konstruktioner samt vissa betongarbeten bland annat nytt hisschakt.

Utfördes i samarbete med Besab.

Fridhemsplan 1

Status

Avslutat

Kategori

Plats

Stockholm

Klart

12/2019

Projektansvarig

Veli Taatila