Vi har på uppdrag av JV Hochtief/Implenia utfört flertalet projekt på deras arbetsplats Stadsgårdskajen. Arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm utmed Stadsgårdsleden.

Vi började med att ridåinjektera drygt 100m kring det framtida vertikalschaktet, därefter utförde vi sprängning av första etappen av schaktet, ca 6m inklusive hylla för en kantbalk i betong. Efter sprängningen utförde vi även betongarbeten med kantbalken.

Kund: JV Hochtief/Implenia

1

Status

Avslutat

Kategori

Plats

Stockholm

Klart

11/2022

Projektansvarig

Christian Jonsson