Utfördes i samarbete med Lotus Maskin & Transport AB

Totalrenovering av 2 km lång tunnelsystem för fjärrvärme- och kyla.

Rivning, skrotning, bergspräckning, skrotning, bultning, sprutbetong, betongkonstruktioner, trappor och andra stålkonstruktioner, fjärrvärme- och fjärrkyla, markarbeten, VA- arbeten, el och styr.

Kund: Stockholm Exergi AB

Exergi 1 1

Status

Avslutat

Kategori

Plats

Farsta

Klart

12/2018

Projektansvarig

Veli Taatila