Itä-Helsingissä virtaavalle Mustapurolle rakennetaan uutta virtausreittiä Itäväylän ali. Samalla kun Kreaten infrarakentajat muotoilevat uudelleen puron läntisen sivuhaaran ja rakentavat purolle tulvatasanteen, osallistuvat he aktiivisesti Suomen luonnon moninaisuutta uhkaavien vieraskasvilajien torjumiseen.

Ennen rakennustöiden aloittamista Mustapuron urakka-alueella tehtiin vieraslajikartoitus, jossa havaittiin alueella kasvavan jättiputkea, jättipalsamia ja rikkapalsamia.

Niistä erityisesti jättiputki ja jättipalsami ovat lajeja, joita urakassa on määritetty poistettavaksi. Tulvasuojauksen parantamisen yhteydessä myös niiden leviäminen pyritään estämään monin tavoin.

rajattu mustapuro
Jättiputken ja jättipalsamin juurakoita sisältävä maa-aines poistetaan Mustapuron tulvasuojauksen parantamisen yhteydessä. Seuraavaksi vuorossa ovat vihertyöt, kuten nurmikon ja pensaiden istuttaminen.

Vieraslajit pois maan päältä ja alta


Haitallisten vieraslajien torjuminen tarkoittaa Mustapuron työmaalla useita työvaiheita. Jättiputken ja jättipalsamin koko maanpäällinen kasvusto poistetaan ja hävitetään tilaajan ohjeistusten mukaisesti.

Molempien kasvien kohdalta kaivetaan myös juurakot ja sitä ympäröivä maa-aines 30 sentin syvyyteen asti. Lisäksi kasvuston ympäriltä kaivetaan jättiputken kohdalla metrin vyöhykkeeltä ja jättipalsamin kohdalta kolmen metrin vyöhykkeeltä.

rajattu mustapuro
Torjuntatoimet vaativat huolellisuutta, jotta haitallisia vieraslajeja sisältävät maamassat eivät kulkeudu saastuttamaan puhdasta ympäristöä.
jattiputki 1
Kuten jättiputken nimi kertoo, ne voivat kasvaa jättimäisiksi, jopa viiden metrin korkuisiksi.
(kuva: Jouko Rikkinen, CC-BY-NC-4.0, https://laji.fi/taxon/MX.41695)

jattipalsami 1
Jättipalsami on Aasiasta kotoisin oleva haitallinen vieraslaji, joka voi kasvaa kolmemetriseksi.
(Kuva: Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0, https://laji.fi/taxon/MX.39158)