Väylärakentamisessa teemme vaativia urakoita isoista pieniin ohjaten suunnittelua itse tai toteuttaen kohteita tilaajan suunnitelmilla. Väylärakentaminen pitää sisällään tiet, kadut, aluerakentamisen sekä moninaiset teollisuuden hankkeet. Tie- ja katurakentamisessa keskitymme erityisesti toteuttamaan vaativia ja laajoja projekteja, joihin liittyy haastavia teknisiä ulottuvuuksia, kuten geoteknisiä rakenteita, useita erkanemisramppeja sekä risteyksiä. Toteutamme usein projekteja vaativissa ympäristöissä, kuten katujen korjaustöitä kaupunkien taajama-alueilla.

Lähes vuoden etuajassa ja alle budjetin toteutettu Klaukkalan ohikulkutien hanke on osoitus innovatiivisesta osaamisestamme ja tehokkaasta tekemisestä. Tarjouskilpailussa saamamme laatupisteet muodostuivat kekseliäistä ja ennakkoluulottomista ehdotuksista, joiden perusteella saimme projektiin myös kustannustehokkuutta. Mittava E18 Turun kehätie Kauselan ja Pukkilan välillä luovutettiin puolivuotta etuajassa.