Meille Kreatessa on tärkeä tukea arvojemme ja strategisten tavoitteidemme mukaista toimintaa. Rakennamme huomisen tulevaisuutta jo tänään: tahdomme olla mukana edistämässä yhteistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä, haluamme vähentää syrjäytymistä sekä vahvistaa yhdessä tekemistä ja luoda onnistumisen elämyksiä.

Tukemme voi kohdistua esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin sekä koulutuksen ja kehityksen varmistamiseen.  Poliittista toimintaa emme yhtiönä tue, ja tukemamme toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista.

Arvioimme sponsorointikohteitamme seuraavilla kriteereillä:

 • Hakijan toiminnan eettiset arvot kohtaavat Kreaten arvomaailman: suoraselkäinen, kunnianhimoinen, inhimillinen ja mutkaton.
 • Toiminta tukee kestävän kehityksen ajatusta ympäristö- ja ilmastonäkökulmat huomioiden sekä matkaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
 • Sponsorointikohde tuo näkyvyyttä tai tarjoaa muuta synergiaa Kreate Groupin toiminnalle.
 • Sponsorointi tukee Kreaten strategiaa ja brändiä tai tavoittaa yhtiön keskeisiä kohderyhmiä.

Sponsoroinnista päättää Kreate Groupin johtoryhmä, joka on talvella 2023–2024 valinnut pitkäaikaiset sponsorointikohteet kausille 2024 ja 2025. Kreate kohdistaa tukensa sponsorointien myötä erityisesti lasten ja nuorten harrastusten edistämiseen sekä sairaiden lasten tilanteen helpottamiseen liittyviin hankintoihin ja toimenpiteisiin.

Seuraavat hakemukset käsitellään 2025 vuodenvaihteessa. Ilmoitamme sponsorointipäätöksistä hakijoille noin kuukausi hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksen voit lähettää osoitteeseen sponsorointi@kreate.fi.

Kerrothan hakemuksessasi vähintään seuraavat tiedot:

 • Mihin haettava tuki kohdistuu
 • Miten sponsorointi liittyy Kreateen
 • Kuinka paljon tukea haetaan
 • Minkälaisia kohderyhmiä yhteistyön kautta on mahdollista tavoittaa
 • Minkälaista yhteistyön muotoa on ajateltu ja miten se vaikuttaa Kreaten näkyvyyteen
 • Oletteko hakeneet tai saatteko muilta toimijoilta tukea
 • Yhteyshenkilö yhteystietoineen