Tuemme kestävää kehitystä ja tuotamme merkittäviä kustannussäästöjä parantamalla projektien materiaalinhallintaa. Käytämme esimerkiksi energiantuotantolaitoksien sivuvirtoja korvaamaan neitseellistä maa-ainesta. Hyödynnämme myös aktiivisesti omissa urakoissa syntyviä materiaalivirtoja ristiin kohteissamme, jolloin hukka minimoidaan ja kiertotalouden ympyrä sulkeutuu. Esimerkiksi Vantaan Kivistön kaupunkikeskuksen hankkeessa kiertotalous oli tärkeässä roolissa, mikä näkyi muun muassa alueelta purettujen siltojen betonimäärien merkittävässä hyödyntämisessä.

Toimintamalliimme kuuluu kiertotaloutta tukevien ratkaisujen löytäminen, tarjoaminen ja käyttäminen. Toteutamme tilaajien esittämät ratkaisuvaihtoehdot toiveiden mukaisesti, mutta etsimme aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa.