Artikkelikuva nettisivu

Kreate rakensi Hangon keskustaan radan ylittävän sillan tilalle uuden upean ylikulkusillan.

Kehitysvaiheen sisältänyt urakka onnistui erinomaisesti sekä kehittämisen että toteutuksen osalta. Hanke käynnistyi syksyllä 2020 kehitysvaiheella, jonka aikana sillan ulkomuotoa ja rakennetta suunniteltiin uudelleen. Marraskuussa Kreate aloitti vanhan sillan purun, minkä jälkeen päästiin rakentamaan uutta siltaa.

Joulukuussa 2021 uusi silta avattiin liikenteen käyttöön lähes neljä kuukautta etuajassa. Lisäksi hankkeen alkuperäinen kustannusarvio alitettiin.

Kreaten silta-ammattilaiset onnistuivat erinomaisesti myös rakentamisen turvallisuuden saralla. Hankkeeseen käytettyjen 31 116 henkilötyötunnin aikana ei tapahtunut yhtään sairaslomaan johtanutta työtapaturmaa. Kreaten vastaava työnjohtaja Juha Valjakka sai tilaajalta erityiskiitokset toteutuksen lisäksi myös onnistuneesta viestinnästä hankkeen aikana.

Hanko01
Kreaten osaavat silta-ammattilaiset pitivät huolta, että rakentaminen on paitsi laadukasta myös turvallista. Koko hanke toteutettiinkin ilman yhtäkään sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Sillan avajaistilaisuus keräsi hankolaiset yhteen

Lauantaina 18. joulukuuta järjestetty sillan avajaistilaisuus keräsi paikalle yli 500 hankolaista. Tilaisuus käynnistyi Väyläviraston toimialajohtaja Esa Sirkiän luovuttaessa sillan Hangon kaupungille. Siltaa oli vastaanottamassa Hangon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aila Pääkkö ja sillan vihki käyttöön Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Ohjelmassa oli myös juoksu- ja kävelytapahtuma sillan yli ja alikulun kautta muraalille. Hankolaisille oli tarjolla taideteoksen juurella myös glögiä ja piparia.

Hanko03
Kaupunkilaiset olivat saapuneet sankoin joukoin seuraamaan Hangon ylikulkusillan avajaistilaisuutta.
Hanko05
Hienosti järjestetyssä tilaisuudessa avajaisnauhaa pääsivät ensimmäisenä leikkaamaan Hangon kaupungin, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aila Pääkkö (oikealla) ja Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Tukimuurin näyttävä taideteos istuu kauniisti kaupunkiympäristöön

Keväällä 2021 Hangon kaupunki, Väylävirasto ja Kreate järjestivät yleisen taidekilpailun, jonka tavoitteena oli löytää muraali sillan alapuolelle tulevaan maatuen otsamuuriin.

Kilpailuun osallistui yli 40 ehdotusta, joista raati valitsi kolme ehdotusta yleisön arvioitavaksi. Lopulta voittajaksi valikoitui Laura Merzin teos nimeltään ”Liito”, jonka aiheena on merimaiseman liitäjät – linnut ja purjeet. Raati oli arvioinnissa painottanut erityisesti teknistä toteutusta ja sitä, miten teos sopii kaupunkiympäristöön.

Hanko06
Kohteen vastaavana työnjohtajana toiminut Juha Valjakka (vasemmalla) ja kohteen työpäällikkö Matti Rekilä poseerasivat Hangon ylikulkusillan näyttävän ”Liito”-taideteoksen edessä avajaistilaisuudessa.

Valmis silta on edeltäjäänsä avarampi ja sirompi

STk-urakkana toteutettu hanke sisälsi myös kehitysvaiheen, jonka aikana sillan rakennetta ja ulkomuotoa suunniteltiin uudelleen. Sillan avaruutta lisättiin muun muassa vähentämällä välitukien määrää. Lopputuloksena Hangon kaupunki sai kaupunkikuvallisesti siromman ja avaramman sillan.

Hangon vanha ylikulkusilta
Vuonna 1958 rakennettu Hangon vanha ylikulkusilta oli tullut elinkaarensa päähän.
Sillan avajaiset 7 rondellin suunnasta Hangon ilmakuvaus kopio
Uusi Hangon ylikulkusilta takaa sujuvan liikenteen Hangon etelä- ja pohjoispuolten välillä. Uusi silta parantaa liikenneturvallisuutta huomioiden erityisesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeet. Toteutuksessa huomioitiin myös radan tuleva sähköistys.
Hanko02
Uusi silta istuu kaunisti kaupunkiympäristöön ja on välitukien vähentämisen ansiosta avarampi ja sirompi.

Ilmakuvan on ottanut Hangon Ilmakuvaus, Niko Kalliotie, vanhan sillan on kuvannut laskentapäällikkö Antti Kakko ja muut kuvat kohteen työpäällikkö Matti Rekilä Kreatesta.