Itäväylällä Roihuvuoren kohdalla sijaitsevan Sahaajankadun ylittävä sillan peruskorjaus etenee. Ylikulkusillalla on siirrytty tekemään sillan alapuolisia töitä 9.6.2022 alkaen. Työn aikana sillan kohdalla Sahaajankadulla läntinen jalankulku- ja pyöräilyväylä ei ole käytössä, vaan kaikki jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan käyttämään kadun itäisen puolen jalankulku- ja pyöräilyväylää.

Peruskorjauksessa sillan alapuolella tehdään suihkupuhdistusta sekä paikkaus- ja pinnoitustöitä.

Nopeusrajoitus työmaa-alueen läheisyydessä on 40 km/h. Pyydämme alueella liikkujia huomioimaan myös siltatyömaan viereisen Raide-Jokerin rakennustyöt.

Pahoittelemme siltatyömaasta aiheutuvaa häiriötä.

Sahaajankadun alapuolen liikennejärjestelyt kesäkuussa 2022