Itäväylällä Sahaajankadun ylittävän sillan peruskorjaus etenee. Työmaa-alueen pääpaino siirtyy sillan alapuolella autopesulan eteläpuolelta Viilarintien toiselle puolelle, itäpuolelle. Tästä johtuen sillan alapuolella ja lähiympäristössä jalankulku- ja pyöräilyreitit muuttuvat tiistain 8.11. ja keskiviikon 9.11. aikana.

Viilarintien läntisellä puolella sijaitseva Itäväylän alittava jalankulku- ja pyöräilyreitti palautuu sijainniltaan ennalleen. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat liikennejärjestelymuutosten jälkeen käyttää Sahaajankadun sillan ali vievää väylää, joka on ollut tähän asti suljettuna.

Viilarintien itäpuolella jalankulku- ja pyöräilyreitti suljetaan. Kaikki jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Viilarintien läntiseltä puolelta.

Työmaan etelälaidalla Mekaanikonkadulla sijaitseva väliaikainen suojatie poistuu käytöstä. Kulku siirtyy ennalleen lähemmäksi risteysaluetta.

Muuttuneet järjestelyt on merkitty alla olevaan karttaan. Pahoittelemme siltatyömaasta aiheutuvaa häiriötä.

Sahaajankadun sillan alapuoliset liikennejärjestelyt 8.-9.11. alkaen.