Korjaustyöt laajentuivat Siilitien ja Sahaajankadun silloilla Helsingissä.

Itäväylällä parhaillaan korjattavat kaksi 1960-luvulla valmistunutta siltaa ylittävät Siilitien ja Sahaajankadun Herttoniemessä ja Vartiokylässä.  Myös samassa urakassa Itäväylän varrella tehtävä Mustapuron tulvasuojaus viivästyy. Syynä on vaativien työvaiheiden vaiheistaminen ja urakan aikana tehtävät lisätyöt. 

itavaylan ja mustapuron tyomaa alueet kartalla
Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakan työmaa-alueet kartalla.

Korjaustyöt laajentuivat Siilitien ja Sahaajankadun silloilla 

Siilitien ja Sahaajankadun siltojen yläpuoliset osat valmistuvat uuden aikataulun mukaan Siilitien sillan osalta joulukuun loppuun mennessä ja Sahaajankadun sillan osalta keväällä 2023. Siltojen alapuoliset korjaustyöt pyritään saattamaan valmiiksi samassa aikataulussa. Aiempi arvio siltojen valmistumiselle oli joulukuu 2022. 

– Molempien siltojen betoni on odotettua heikkolaatuisempaa. Sahaajankadun sillan kannen alapinta on erityisen huonossa kunnossa ja se vaatii laajaa kunnostamista. Siilitien siltaa rasittavat halkeamat, joiden korjaaminen vaatii aikaa. Nyt tehtävillä laajennetuilla korjaustoimilla sillat saadaan varmasti hyvään kuntoon, kertoo kohteen työpäällikkö Matti Rekilä Kreatelta.  

sahaajankatu3
Sahaajankadun sillan korjaustyöt jatkuvat mm. muottien rakentamisella sillan eteläpuolella. Sillan peruskorjaus saadaan valmiiksi kevään 2023 aikana.
siilitie1
Siilitien sillan heikkolaatuinen betoni ja halkeamat pitkittävät peruskorjausta. Sillan kannen alapuoliset työt, kuten paikkaaminen, injektoiminen ja pinnoittaminen, tehdään telineiltä käsin, minkä vuoksi jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan käyttämään itäistä puolta.

Työmaat vaikuttavat Itäväylän liikenteeseen kevääseen 2023 asti 

Siilitien sillalla ovat meneillään sillan kannen eristystyöt, joiden jälkeen on vuorossa asfaltointi.  
 
Sillan yläpuolisiin liikennejärjestelyihin tulee muutoksia 17.10. alkavan viikon loppupuolella. Silloin korjaustyöt siirtyvät vasemmalle kaistalle ja liikenteen käytössä on kaksi eteläpuolista kaistaa. Sillan päällä Itäväylän liikennejärjestelyt palautuvat normaaliin tilaan työmaan valmistuessa joulukuun loppuun mennessä.  

Siilitiellä sillan alapuolella läntinen jalankulku- ja pyöräilyväylä pysyy suljettuna arviolta noin kuukauden ajan ja jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ohjataan käyttämään Siilitien itäisen puolen kulkuväylää. Myöhemmistä muutoksista ilmoitetaan lähempänä toteutusajankohtaa. 

siilitie teltta2
Siilitien sillan päällä tehdään viikolla 41 kannen keskiosan eristystöitä. Viikon 42 loppupuolella työmaa-alue siirtyy vasemmalle kaistalle ja liikenne siirtyy käyttämään kahta eteläistä kaistaa.  

Sahaajankadun sillan kohdalla Itäväylän liikenne ohjataan ennen työmaata kolmelta kaistalta kahdelle kaistalle läpi talven. Työmaan ympäristössä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit pysyvät toistaiseksi nykyisellään.  

rajattu nettiin sahaajankatu
Sahaajankadun sillan yläpuolella sääsuoja on purettu ja Itäväylän liikenne jatka kulkuaan kahdella kaistalla.

Vaativien työvaiheiden yhteensovitus ja lisätyöt Mustapurolla 

Mustapuron tulva-alueen parantaminen valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen joulukuun puoleen väliin mennessä. Urakka on edennyt rakennusteknisesti suunnitelmien mukaan ja muun muassa tulvasuojauksen eteläinen uoma on valmistunut sovitusti.   

– Tulva-alueella tehtävien vaativien työvaiheiden, kuten pontitusten ja paalutusten, yhteensovittaminen on vaatinut ennakoitua enemmän aikaa. Aikataulua viivästyttävät myös alueella tehtävät lisätyöt, Matti Rekilä toteaa.  

Mustapuro saa meneillään olevassa urakassa uuden virtausreitin Itäväylän ali, ja alueen hulevesijärjestelmä uusitaankolmessa vaiheessa. 

Nykyiset liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta marraskuun puoliväliin. Tämän jälkeen työmaa-alue siirtyy Itäväylän eteläpuolelle.