Kreate toteuttaa Itäväylän kahden sillan peruskorjauksen Helsingissä.

Toukokuussa alkava suuri katutyö vaikuttaa Itäväylän liikenteeseen kolmessa kohdassa. Urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta ja korjataan kaksi Itäväylän siltaa. Työt alkavat arviolta maanantaina 9. toukokuuta. 

Liikennejärjestelyt töiden ensimmäisessä vaiheessa: 

• Siilitien ylittävältä eteläisemmältä sillalta etelän suunnalta tultaessa liikenne ohjataan ennen työmaata kahdelta kaistalta yhdelle kaistalle. Työmaan kohdalla on jälleen käytössä kaksi kaistaa, jotka erkanevat Itäkeskukseen ja Viikkiin.  

• Roihupellon kohdalla Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla liikenne ohjataan ennen työmaata kolmelta kaistalta kahdelle kaistalle ja työmaan kohdalla Viikkiin menevä erkanemiskaista lyhenee.

• Mustapuron kohdalla Itäväylällä keskustan suuntaan menevät kolme kaistaa ohjataan ennen työmaata kahdelle kaistalle. Työmaan kohdalla ne menevät kiertotielle. Työmaan jälkeen kaikki kolme kaistaa ovat käytössä.  

• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit kapenevat työmaiden kohdalla tai kulku ohjataan tien vastakkaiselle reunalle. 

Kaikkien työmaiden vaikutusalueella Itäväylällä nopeusrajoitus on 50.  

Mustapurolle tulvasuojausta, kaksi siltaa uusitaan  

Alkavassa urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta ja peruskorjataan kaksi 1960-luvulla rakennettua Itäväylän siltaa. Töitä tehdään Itäväylällä kolmessa kohdassa samanaikaisesti.   

Mustapurolle rakennetaan uusi virtausreitti Itäväylän ali. Tulviin varaudutaan vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin. Lisäksi Itäväylän eteläpuolelle rakennetaan tulvatasanne.   

Peruskorjattavat kaksi siltaa ovat pohjoinen Sahaajankadun ylikulkusilta ja eteläinen Siilitien ylittävä silta.  

Muutoksia Itäväylän liikenteessä vuoden 2022 loppuun asti – seuraa urakan nettisivua  

Mustapuron työt valmistuvat syksyllä 2022 ennen taimenen kutuaikaa. Siltojen peruskorjaukset valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.   

 Työt vaikuttavat Itäväylän liikenteeseen kaikkien kolmen työmaan kohdalla sekä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reitteihin korjattavien siltojen kohdalla Siilitiellä ja Roihupellossa. Liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä.   

Urakoitsija Kreate päivittää uusimmat liikennejärjestelyt sekä muut työmaan ajankohtaiset kuulumiset urakan omalle verkkosivulle osoitteessa kreate.fi/mustapuro-ja-itavaylan-sillat.  

Töitä tehdään pääasiassa päivisin lukuun ottamatta pohjoista ylikulkusiltaa, johon voi liittyä ilta- ja yötöitä.  

Lisätiedot  

 Rakennuttaja:  

Projektipäällikkö 
Samuli Sadeharju 
Helsingin kaupunki  
puh. 040 6898174  
samuli.sadeharju@hel.fi  

Urakoitsija:  

Vastaava työnjohtaja 
Mika Haimila 
Kreate Oy 
puh. 040 566 0268 
mika.haimila@kreate.fi