Jenna Karppanen työmaainsinööriksi Kreaten ratayksikössä.

Rakennustekniikan insinööri AMK Jenna Karppanen on siirtynyt työmaapäälliköksi ratarakentamisen yksikössä.

Kreatella alusta lähtien mukana ollut Jenna on kerryttänyt vahvan kokemuksen erilaisista vaativan infrarakentamisen hankkeista: hän aloitti yli kymmenen vuotta sitten pohjarakentamisen puolella, josta eteni väyläyksikköön projektisihteeriksi, sitten projekti-insinööriksi ja työmaainsinööriksi. Radalla hän on työskennellyt vuodesta 2022.

– Parhaillaan olen mentoroitavana työmaapäälliköksi, mihin mittava HERI2- eli Helsinki-Riihimäki-hanke tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Mentorointi on hieno tapa päästä kehittämään itseään ohjatulla menetelmällä ja madaltuu kynnys siirtyä vaativampiin tehtäviin. Samalla välittyy alan hiljaista tietoa, ja työmailla hyväksi koetut käytännöt ja työtavat saadaan säilymään uusien tekniikoiden ja työtapojen rinnalla, hän kertoo.

Kreaten kolme samanaikaista ja eritahtista urakkaa Kytömaa-Ainola-rataosuudella osana Suomen vilkkaimmin liikennöityä rataa on rata-, silta- ja väylärakentajiemme yhteinen ponnistus.

– Meillä on tekemisen meininkiä! Työteknisistä haasteista selvitään, kun porukalla kokoonnutaan yhteen ja käydään asioita läpi monelta kantintila. Aina on asioissa päästy eteenpäin ja haasteet on saatu käännettyä mahdollisuuksiksi ja toteutuskelpoisiksi. Parasta on se, että jokainen päivä on erilainen, ja tällä alalla jokainen hanke on erilainen, Jenna summaa.