Uratarinat Kalle

Infrarakentamisen alalla voi kehittyä monialaiseksi osaajaksi verrattain lyhyessäkin ajassa. Kalle Tevaniemi valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta keväällä 2013, minkä jälkeen hän on jo ehtinyt työskennellä useassa vaativassa infrahankkeessa kahden eri työnantajan palveluksessa. Kreateen Kalle tuli vuonna 2017 ja toimii työnjohtajana ainutlaatuisessa Tampereen Kansi -hankkeessa.

– Nykyinen työni Tampereen Kansi -hankkeessa menee kyllä ykköseksi. On hienoa tehdä Suomen ja jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa hankkeessa töitä. Ympäristö on haastava, koska ulkopuolinen liikenne vaikuttaa aikatauluihin ja infraa rakennetaan ihan kaupungin keskellä rataympäristössä. Yksi tehtävistäni laajassa toimenkuvassani on järjestellä työvaiheet siten, että lyhyiden ratakatkojen aikana saadaan suunnitellut työt valmiiksi. Viiveitä ei saa tulla, ja olemmekin onnistuneet pitämään aikataulut tiukasti hanskassa, Kalle taustoittaa.

Tärkein oppi syntyy työmailla

Kreatessa töitä tehdään monipuolisesti eri yksiköiden kesken, sillä saman katon alta löytyvät sillanrakentaminen ja -korjaus, väylä-, pohja- ja betoni-, rata ja kalliorakentaminen sekä kiertotalous ja ympäristö. Hankkeet, joissa eri yksiköiden kesken tehdään yhteistyötä tarjoavat laajan näköalan monipuoliseen tekemiseen.

– Kreatessa on toimintaa monella eri sektorilla ja yhteistyötä tehdään eri yksiköiden kesken, mikä puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia kehittää itseään. Parhaassa tapauksessa työmailla on ammattilaisia monista eri yksiköistä samaan aikaan. Siinä oppii todella paljon, Kalle kertoo ja jatkaa.

– Minulle on kertynyt kokemusta betoni-, kallio-, rata-, silta- ja maanrakennustöistä. Olen päässyt urani aikana hoitamaan erikoiskohteita, mikä on tuonut hyvän pohjan tekemiseen verrattuna siihen, että olisi ollut vain yhdenlaisissa töissä. Kreatessa olen oppinut erityisen paljon vaativasta betonirakentamisesta ja rakentamisesta vilkkaassa rataympäristössä.

Infra-alan opiskelija, kesä työmaalla kannattaa

Koulutus tarjoaa perustiedon, jonka päälle jokainen rakentaa oman urapolkunsa myötä ammattitaitoaan. Kesätyöt työmailla auttavat eteenpäin riippumatta siitä, toimiiko valmistumisen jälkeen työnjohtotehtävissä, suunnittelijana suunnittelutoimistossa vai valvovana osapuolena.

– Koulussa käydään loppujen lopuksi aika pintapuolisesti tietyt osa-alueet, esimerkiksi sillanrakentamista ei ollut kuin yksi kurssi. Edellytys omalle kehittymiselle ja työnteolle jatkossa on kesätöiden saaminen. Vaikka aikoisi suunnittelutoimistoon töihin, olisi hyvä kiertää työmaan kautta. Kun näkee työmaapuolen käytännössä, on helpompi suunnitellakin, Kalle kannustaa.

Hän on itse toiminut kesätöissään niin työnjohdon kuin työntekijän tehtävissä.

– Olin useampana kesänä työmailla työntekijänä. Kesätyöni lapion varressa helpottavat kokonaisuuksien ymmärtämistä eri näkökulmista ja tarjoavat näkemystä vielä nykyisiin työnjohtotehtäviinikin. Olen toiminut hankkeen koosta riippuen vastaavana työnjohtaja tai työnjohtajana valmistumiseni jälkeen.

Kokemus työmailta auttaa myös oman esimiestyön kehittämisessä.

– Joka päivä olen tekemisessä henkilöstön kanssa. Kuunteleminen, avoin vuorovaikutus ja kokonaiskuvan kertominen ovat tärkeitä esimiestyössä. Omalla toiminnallani pyrin kehittämään näitä osa-alueita työmailla, Kalle sanoo.

Paperihommista huolimatta homma on plussaa!

Kalle tykkää vaihtelusta, haasteista ja monipuolisesta työstä. Paperihommista hän ei niinkään perusta, vaikka toki nekin hoituvat ammattitaidolla. Ajoittainen reissutyö, haastavat infrarakentamisen hankkeet ja vaihteleva työ ovat yhdessä niin iso plussa, että ne peittoavat alleen paperitöiden miinukset.

– Tykkään työstäni Kreatessa. Täällä luotetaan ammattilaisiin, mikä näkyy vastuun antamisessa. Meillä saa toimia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti, mikä on todella positiivista oman ammattitaidon kehittymisen kannalta ja työn mielekkyyden kannalta, Kalle päättää