Mustapuron tulvasuojausaluetta rakennetaan luonnon moninaisuus huomioiden.

Helsingin Itäväylällä meneillään olevassa Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hankkeessa rakennetaan Mustapurolle uusi virtausreitti ja parannetaan alueen tulvasuojausta. Rakentamis- ja parantamistöissä on huomioitu ja tullaan huomioimaan herkkä puroluonto monella eri tavalla.

– Purouomaa parantaessa on jouduttu kaatamaan muutamia puita ja näiden puiden runkoja ja oksia on sijoitettu alueelle ötökkäpesiksi. Tällä tavalla luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät ötökät saavat uusia, suojaisia koteja ja ruokapaikkoja. Samalla sienikantakin saa jatkaa tärkeää työtään, lahottamista, kertoo viherrakennustöiden valvoja Toni Westerlund Helsingin kaupungilta.

oma kuva4

Tulvatasanteille kylvetään kukkaniittyseosta

Luonnon monimuotoisuutta säilytetään ja edistetään myös kylvämällä alueelle erilaisia niittykasveja, jotka puolestaan lisäävät perhos- sekä muuta ötökkäkantaa. Niityille sopivien heinien ja kukkien kylväminen alkaa ensi vuonna, kunhan kevättulvat ovat ohi.

Westerlundin mukaan tulvatasanteille kylvetään suojaheinän lisäksi kukkaniittyseosta, jossa on ainakin kolmea lajia seuraavista: harakankello, heinätähtimö, keltamaite, nurmikohokki, peurankello ja päivänkakkara.

– Rakentamisessa on käytetty myös eroosiomattoa, joka turvaa tulva-alueella penkereen muodon pysymisen tulvien aikana. Uskon, että niittyalueet ovat ensi vuonna loppukesästä jo hyvässä kasvussa ja ohikulkijoiden ilona.

Mustapuro ihanteellinen ötököiden kodeille

Mustapurolla on torjuttu esimerkiksi jättiputkea ja jättipalsamia ja haitallisten vieraslajien torjuntaa jatketaan koko takuuaikana tehtävän hoitamisen yhteydessä.

Tulva-aluetta rakennetaan myös mahdollisimman vähäpäästöisesti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työmaa-alueella on käytetty mahdollisuuksien mukaan työmaalla syntyneitä kaivuumaita sen sijaan, että maa-ainesta tuotaisiin muualta tai sitä vietäisiin muualle.

– Myöskään kaadettuja puita ei viedä metsiköstä pois, vaan ne sijoitetaan maisemallisesti kauniiksi ylläpitämään luonnon kiertokulkua.

Toni Westerlund kehuu Mustapuron aluetta erinomaiseksi ötökkäpesien, lahopuiden ja niittyjen kannalta.

– Alue on rauhaisa ja tilava ja näin kohteena ihanteellinen edistää luonnon monimuotoisuutta. Jokaiseen paikkaan kaupunkia ötökkäpesät ja lahopuut eivät välttämättä maisemallisesti taikka teknisesti onnistu tilanpuutteen takia. Toivotaan, että ötököille tärkeät kodit ja ruokapaikat saavat olla rauhassa ilman ilkivaltaa.

oma kuva1