Kreate mukaan Koskelan varikon allianssiurakan kehitysvaiheeseen

Kreate oli Skanskan kumppanina Helsingissä sijaitsevan Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kilpailutusvaiheessa. Hyvin alkanut kumppanuus ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta jatkuu myös kehitysvaiheessa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy teki elokuussa sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kehitysvaiheesta Akseli-nimisen ryhmittymän kanssa. Kreate oli ryhmittymään kuuluvan päätoteuttaja Skanskan kumppani kilpailutusvaiheessa, ja nyt solmitun kehitysvaiheen sopimuksen myötä yhteistyö saa jatkoa. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne tekee erikseen päätöksen toteutusvaiheesta, johon on tarkoitus siirtyä syksyllä 2024.

– Helsingin raitioliikenteen toisen päävarikon, Koskelan varikon kehitysvaiheen sopimus on hieno onnistuminen asiantuntijoiltamme, jotka ovat määrätietoisesti tarjonneet osaamistaan ja eri ratkaisuja hankkeen parhaaksi. Olemme iloisia yhteistyön jatkumisesta Skanskan ja muiden allianssin osapuolten kanssa, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Asiantuntijuutta rata- ja kiertotalousratkaisuihin

Kehitysvaiheessa Kreaten tehtävänä on tarjota ratarakentamisen ratkaisujen lisäksi vaihtoehtoja kiertotalouteen, kuten esimerkiksi purkuvaiheen materiaalinhallintaan. Kreaten kiertotalousosaamisen hyödyntäminen hankkeen kehitystyössä tukee tilaajan tavoitetta ympäristövastuullisten rakentamisenhankkeiden edistämisestä.

– On tärkeää päästä vaikuttamaan rata- ja kiertotalousratkaisujen suunnitteluun heti alusta asti. Yhteistyö allianssin osapuolten kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja innovatiivisella otteella olemme mukana tukemassa tilaajan tavoitteita laadun, ympäristövastuun ja kustannustehokkaan toteutuksen osalta, sanoo Kreaten ratarakentamisen johtaja Timo Leppänen.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa eri osa-alueiden osaaminen sitoutetaan projektiin, sitä varmemmin kehitysvaiheessa löydetään kustannustehokkaat ja tilaajan tavoitteita parhaiten tukevat ratkaisut.

Tämän vuoden elokuussa käynnistyneessä noin vuoden kestävässä kehitysvaiheessa allianssi määrittelee raamit hankkeen toteutukselle ja tarkentaa suunnitelmia tilaajan tavoitteita tukeviksi.

Strategiset panostukset monipuolistavat Kreaten hankkeita

Kreate on tehnyt muutaman viime vuoden aikana merkittäviä panostuksia ratarakentamisen liiketoimintaan. Osallistuminen Koskelan varikon hankkeen kilpailutus- ja kehitysvaiheisiin vahvistaa yhtiötä strategisesti myös raitiotierakentamisen ja allianssihankkeiden puolella.

– Rataliiketoimintamme strateginen kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Laajentuminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoimintoihin on tuonut jo tärkeitä voittoja ja monipuolistanut osaamisportfoliotamme. Koskelan varikon allianssiurakan kehitysvaiheeseen osallistuminen kasvattaa kilpailukykyämme myös tulevaisuuden rata- ja raitiotiehankkeissa, toteaa Vikström.

Rataliiketoiminnan lisäksi Kreate on kehittänyt voimakkaasti myös kiertotaloustoimintaansa muun muassa monipuolistamalla kiertotalousalueidensa toimintaa ja parantamalla hankkeidensa materiaalihallintaa.

Koskelan varikon kehitysvaihe pähkinänkuoressa:

  • Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy teki elokuussa sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssimallisen urakan kehitysvaiheesta. 
  • Hankkeen palveluntuottajana toimivaan Akseli-ryhmittymään kuuluvat päätoteuttaja Skanskan lisäksi suunnitteluosapuolina Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers Rakentaminen Oy ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy. 
  • Kreate toimii kehitysvaiheessa ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta päätoteuttaja Skanskan yhteistyökumppanina.
  • Kehitysvaihe: syksy 2023–syksy 2024, mahdollinen toteutusvaihe: syksy 2024–kevät 2028

Kuva Koskelan varikosta: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy