Itäväylän varressa kaivetaan tuettua putkilinjaa metron läheisyydessä osana Mustapuron tulvasuojausta.

Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hankkeessa Kreate hyödyntää siltaosaamistaan paitsi kahden sillan peruskorjaamisessa myös Itäväylän alittavan Mustapuron tulvasuojauksen parantamisessa. Helsingin kaupungin tilaama urakka etenee vaiheittain samanaikaisesti kolmessa kohdassa Itä-Helsingin pääväylällä, jossa huomioidaan vilkkaan autoliikenteen lisäksi metrolinja ja ainutlaatuinen puroluonto.

Urakassa Kreate rakentaa kolmessa vaiheessa Itäväylän alittavan Mustapuron hulevesiviemärit, kaivot ja vihertyöt tulva-alueelle.

– Huonokuntoinen rumpu korvataan uudella isommalla rummulla. Tulvasuojausta parannetaan myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa, kertoo työpäällikkö Matti Rekilä Kreatelta.

Putkikaivanto savikossa toteutetaan teräsponttien avulla. Osa metroradan viereisistä ponteista jätetään pysyviksi. Vilkkaan liikenteen lisäksi tarkkuutta vaatii työskentely aivan metrolinjan vieressä. Metrorataa seurataan päivittäisillä mittauksilla.

mustapuro2
Itäväylän tienpengertä vahvistetaan myös puupaalutuksin. 

Tulvasuojaus toteutetaan taimenet ja luonnon monimuotoisuus huomioiden

Oman erityisyytensä tulvasuojauksen parantamiseen tuovat taimenet – onhan Mustapuro Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun merkittävimpiä taimenpuroja.

– Tulvasuojauksen rakentamisessa otamme monilla tavoilla huomioon sekä taimenet että herkän puroluonnon. Taimenet kutevat Mustapurossa loka–marraskuussa, joten tulvasuojauksen osalta työt valmistuvat syyskuussa, Rekilä toteaa.

Urakassa myös istutetaan puita ja pensaita, perustetaan niittyjä sekä torjutaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättiputkea ja jättipalsamia. Kaadettavien puiden rungot ja oksat asetellaan tulva-alueen reunoille hyönteisiä ajatellen.

Siltatöiden vaiheittaisuus mahdollistaa työnaikaisen liikenteen Itäväylällä

Korjattavat sillat ovat 1967 valmistuneet Sahaajankadun ylittävä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta ja Siilitien ylittävä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

– Peruskorjauksessa uusimme molempien siltojen reunapalkit ja pintarakenteet sekä korjaamme ja pinnoitamme alapuoliset betonirakenteet. Etenemme kolmessa vaiheessa, mikä mahdollistaa työnaikaisen liikenteen vilkasliikenteisillä silloilla ja niiden alla kulkevilla kaduilla keskeytyksettä koko urakan ajan, Rekilä sanoo.

Itäväylän siltojen peruskorjaukset valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä. Helsingin kaupungin tilaamassa hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa.