310820211630410625

Työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy on allekirjoittanut urakkasopimuksen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa koskien Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisiä töitä.

Urakka käynnistyy kehitysvaiheella, jonka tavoitteena on optimoida rakentamisen toteutusta ja ratkaisujen kustannustehokkuutta. Elokuussa 2021 käynnistyvän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään vuoden 2022 alussa toteuttamaan keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisiä töitä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan tätä Tampereen seudulle merkittävää ympäristöinvestointia, jolla edistetään alueen vesiensuojelua ja kestävää kehitystä. Tällaisessa kompleksisessa ja erikoisosaamista vaativassa hankkeessa pystymme hyödyntämään erinomaisesti omaa monipuolista infrarakentamisen osaamistamme, summaa Kreaten yksikönjohtaja Sami Rantala.

Projektinjohtourakan arvo on noin 72 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus on 50 prosenttia. Kreate kirjaa sopimuksen tilauskantaan kehitysvaiheen jälkeen vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Sulkavuoren keskuspuhdistamo on valmis vuoden 2025 lopussa.

Kreate Oy
Kirsi-Marjut Dickman
viestintäpäällikkö