artikkelikuva neste

Kreate toteutti infrarakentamisen ratkaisut Nesteen tulevaisuuden liikenneasemalle, joka on Suomen ensimmäinen vähäpäästöinen asema yli 30 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä. Infrarakentajana tehtävänämme oli huolehtia käytännössä siitä, että kiertotalous- ja ympäristöajattelu sekä vähähiilisyys näkyi jo kohteen maanrakennusvaiheessa.

Nesteen Tuusulaan, kesän 2020 asuntomessualueelle rakennuttaman tulevaisuuden liikenneaseman rakentamisessa, käytössä ja tuotevalikoimassa on käytetty mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ratkaisuja.

– Vaikka kohde ei ollut meille teknisesti haastava toteuttaa, saimme hyödyntää rakentamisessa vahvaa kiertotalousosaamistamme. Pääsimme toteuttamaan tilaajan esittämät ratkaisuvaihtoehdot toiveiden mukaisesti samalla etsien mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa, sanoo Kreaten Kiertotalous ja ympäristörakentamisen yksikköä johtava Tuomo Joutsenoja.

Kierrätysmateriaaleilla uusia innovaatioita rakentamiseen

Tilaajana Neste asetti rakentamiselle korkeat laatuvaatimukset edellyttäen, että kiertotalous ja ympäristön näkökulmat otettiin vahvasti huomioon kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

– Rykmentinpuiston kohde on hieno esimerkki siitä, että kierrätysmateriaalien käyttö ei rajoita rakentamista tai vaikuta rakennustapaan. Toteutimme työt vähäpäästöisillä ja kiertotalouden huomioivilla ratkaisuilla, kuten hiilidioksidia sitovalla Ruduksen Betoroc-murskeella ja uusiomateriaaleista valmistetuilla Uuma-Kartanokivillä. Käytimme myös uusia vähäpäästöisiä koneita ja hyödynsimme kierrätysasvalttia, jonka hiilijalanjälkeä pienennettiin entisestään korvaamalla bitumia kattohuoparouheella, Joutsenoja valottaa.

Kreaten kohteessa käyttämä asfaltti sisälsikin 50 prosenttia kierrätysasfalttia sekä puretuista rakennuksista talteen otettua kattohuopaa. Kattohuoparouheella korvattiin 18 prosenttia käytetystä bitumista, mikä tekee kierrätysasfaltin kanssa 59 prosenttia kierrättämällä saatua bitumia.

– Tällaiset ympäristö- ja kiertotalousnäkökohdista toteutetut rakennushankkeet ovat erittäin tärkeitä. Ne edistävät uusiomateriaalien käyttöä rakennusalalla sekä antavat mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiselle, Joutsenoja vakuuttaa.

Rakentamista tiukassa aikataulussa

Muutamassa kuukaudessa toteutettu infrarakentamisen kokonaisuus sisälsi laajan kirjon eri rakentamisen osa-alueita.

Kohteen vastaava työnjohtaja Otto Miettinen Kreatelta luotsasi tulevaisuuden liikenneaseman infrarakentamisen tiukassa aikataulussa laadukkaasti maaliin.

– Kohde oli mielenkiintoinen aikataulullisesti tehokkaan toteutuksen sekä monipuolisten töiden myötä. Pohjatöiden jälkeen täytimme alueen kierrätysbetonimurskeella ja rakensimme alueen vesi- ja viemärilinjat. Tankkauskatoksen betonilaatan alle lisäsimme HDPE-kalvon, joka ehkäisee polttoaineiden valumisen maaperään. Lopuksi toteutimme alueen verhouskiviasennukset, siirtonurmikot ja asfaltoinnin kierrätystuotteella, kertoo kohteessa vastaavana työnjohtajana toiminut Otto Miettinen Kreatesta.

– Yhteistyö Kreaten kanssa sujui hyvin. He onnistuivat toteuttamaan infrarakentamisen urakan laadukkaasti sovitussa aikataulussa, sanoo Katri Taskinen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Nesteeltä.

Neste Express Tuusula Rykmentinpuisto avautuu jo ennen asuntomessuja torstaina 9.7.2020. Lue lisää Nesteen tulevaisuuden huoltoasemasta ja siitä, kuinka pienempi hiilijalanjälki on saatu aikaan, https://www.neste.fi/neste-express-rykmentinpuisto.

Lisätietoja infrarakentamisen ratkaisuista saat Tuomo Joutsenojalta, tuomo.joutsenoja@kreate.fi tai 0400 929 149 sekä verkkosivuiltamme kiertotalouden palveluista.