270420231682577033

Kreate on allekirjoittanut sopimuksen Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen -hankkeesta Väyläviraston kanssa. Poikkimaantie on Oulun sataman vilkkaasti liikennöity pääväylä, jolla raskaan liikenteen määrän arvioidaan kasvavan sataman kehittymisen ja paperiteollisuuden tuotantosuunnan muutoksen myötä. Kreate yhdistää väylä-, silta- ja rataosaamisensa monipuolisessa hankkeessa, johon kuuluu muun muassa 4,5 kilometriä väylien parannusta sekä 10 uutta ja 5 korjattavaa siltaa. Lähes 30 miljoonan euron urakkakokonaisuus valmistuu lokakuun 2025 loppuun mennessä.

– Lähdemme innostuneena toteuttamaan mielenkiintoista ja haastavaa Poikkimaantien hanketta. Kreaten näköisen hankkeesta tekee monipuolinen kokonaisuus, joka sisältää vaativaa rakentamista vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella teollisuuden ja asutuksen läheisyydessä. Hyödynnämme hankkeessa tehokkaasti eri yksiköidemme osaamista rata-, silta- ja väyläpuolelta, mikä lisää hankkeen strategista sopivuutta yhtiöllemme, kertoo hankkeen rakennuspäällikkö Juha Schönberg Kreatesta.

Tavoitteena turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen

Poikkimaantie on Oulun sataman pääväylä, joka yhdistää valtatiet 4 ja 22 satamaan ja terminaalialueeseen. Se on myös osa Oulun yleiskaavassa osoitettua keskustan eteläpuolista kehätietä. Liikennemäärien arvioidaan kasvavan lähivuosina, kun Stora Enson tuotantosuunnan muutos lisää raskaan liikenteen kuljetuksia ja Oulujoen itäpuolelle rakennetaan uusi yli 24 000 asukkaan Hiukkavaaran asuntoalue palveluineen.

– Alueellisesti on tärkeää, että Poikkimaantien parantaminen käynnistyy. Nykyisen tien palvelutaso on huono ja huippuliikenteen aikoina liittymissä on toimivuusongelmia. Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja maankäytön kehitysedellytyksiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.

Nykyinen Poikkimaantie on kaksikaistainen tie, jota toukokuussa alkavassa urakassa sekä parannetaan että osittain levennetään nelikaistaiseksi. Lisäksi hankkeessa rakennetaan meluesteitä Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille liikenteen aiheuttamien meluhaittojen vähentämiseksi.

– Liikenteen sujuvuuden osalta yksi tärkeä huomioitava on Stora Enson tehdasliikenne, joka kulkee urakka-alueen läpi. Meillä on kokemusta toimimisesta vaativissa tehdasympäristöissä, joten aiomme varmistaa niin tehdasliikenteen kuin alueen vilkkaan auto-, pyörä- ja jalankulkuliiketeen sujuvuuden hyvällä suunnittelulla, Schönberg sanoo.

Rakentaminen alkaa heti toukokuun alussa

Poikkimaantien urakkaan kuuluu väylien parantamista yhteensä noin 4,5 kilometriä, joista nelikaistaiseksi rakennetaan 2,4 kilometriä Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Äimäraution ylikulkusilta vaatii siltaosaamisen lisäksi vankkaa rataosaamista sillan alla kulkevien 12 sähköistetyn raiteen takia.

Kreate aloittaa hankkeen rakentamisen toukokuun alussa puuston poistolla, laite- ja johtosiirroilla sekä Äimäraution ylikulkusillan ja Kiilakiventien alikulkusiltojen valmistelevilla töillä.

– Poikkimaantien hanke on Pohjois-Suomen organisaatiollemme luonteva jatkumo suurhankkeesta toiseen. Saimme juuri valmiiksi merkittävän hankekokonaisuuden, joka oli osa Metsä Fibren miljardiluokan Kemin biotuotetehdasinvestointia, ja nyt olemme valmiina tarttumaan tähän uuteen yhtä mielenkiintoiseen, mutta eri tavalla vaativaan hankkeeseen, Schönberg iloitsee.

Hankkeen tilaajaosapuolina ovat Väyläviraston lisäksi Oulun kaupunki, Finntraffic sekä Oulun vesi. Poikkimaantien urakan arvo on lähes 30 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua lokakuun 2025 loppuun mennessä.