Kreate Sverige AB on allekirjoittanut neljä sopimusta Bohusbanan tunnelien lisäkorjauksista Trafikverketin kanssa. Sopimusten yhteenlaskettu arvo on noin 58 miljoonaa Ruotsin kruunua eli yli 5 miljoonaa euroa. Kreaten liiketoiminta Ruotsissa etenee strategian mukaisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Kreate Sverige AB ja Ruotsin liikennevirasto Trafikverket ovat sopineet Bohusbanan tunnelien remontissa paljastuneiden lisäkorjausten tekemisestä. Neljän sopimuksen yhteenlaskettu arvo on noin 58 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätöissä korvataan 120 vuotta vanhoja paikallavalettuja suuaukko- ja tukirakenteita uusilla rakenteilla. Urakkaan sisältyy esilujitusta kalliopulteilla, tukirakenteiden purkua, ruiskubetonointia ja kalliopultitusta, salaojamattoja, injektointeja ja uusia paikallavalettuja rakenteita. Suurin kohde on Lahagenin tunnelin sortumasuojausrakenteen pilarien uusiminen: 10 paikallavalettua pilaria tuetaan väliaikaisesti, puretaan ja korvataan uusilla, suuremmilla pilareilla.

– Trafikverket kilpailutti havaitut uudet remonttitarpeet vuosisopimuksessa, mikä mahdollistaa nopean aloituksen ja saumattoman yhteistyön. Tämä antaa meille taas kerran mahdollisuuden näyttää, että toteutamme vaativat kokonaisuudet aikataulussa, korkealla laadulla ja turvallisesti, toteaa Kreate Sverige AB:n toimitusjohtaja Veli Taatila.

Työt alkavat kesäkuussa Bohusbanan urakan valmistuttua ja jatkuvat marraskuun 2024 loppuun.

Kreate Sverige sopimukset Trafikverketin kanssa
Kreate on voittanut yhteisarvoltaan yli viiden miljoonan euron vuosisopimusurakoita, joissa korjataan muun muassa kuvassa näkyvän kaltaisia sortumasuojarakenteita. Kuvassa Kreate Sverige AB:n toimitusjohtaja Veli Taatila ja tekninen johtaja Maria Taatila kuvattuna ennen Lahagenin sortumasuojarakenteen remontin käynnistymistä.

Tavoitteet etenevät Ruotsissa suunnitellusti

Kreaten Ruotsin toimintojen liikevaihto kaksinkertaistui vuonna 2023 verrattuna syyskuuhun 2022, jolloin Kreate laajentui yrityskaupalla Ruotsiin. Vuodelle 2024 Kreate hakee Ruotsissa 24 prosentin kasvua tavoitteenaan 320 miljoonan kruunun eli reilun 28 miljoonan euron liikevaihto.

– Ruotsin-liiketoimintamme on kehittynyt kuluvana vuonna suunnitellusti ja olemme voittaneet useita tärkeitä urakoita. Kallio- ja betonirakentamisen segmentissä on riittänyt hyvin tarjottavaa, ja nyt solmittu sopimus on hyvä osoitus organisaatiomme vahvistumisesta Ruotsissa. Odotamme vaativan infrarakentamisen markkinan kehittyvän suotuisasti Ruotsissa myös loppuvuonna, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kreaten tavoitteena on kasvattaa Ruotsin liiketoiminnasta toinen maantieteellinen tukijalka konsernille. Strategiakaudella 2024–2027 tavoitteena on saavuttaa 650 miljoonan kruunun liikevaihto kasvamalla aliurakoitsijasta pääurakoitsijan rooliin sekä laajentumalla niin maantieteellisesti kuin uusiin rakentamisen lajeihin.