020220231675353158

Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeessa pääurakoitsijana toimiva TYL Sulkavuori eli Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä on Kreaten johdolla selvittänyt Rakennusliiton julkisuuteen nostamia epäilyjä TYL Sulkavuoren alihankintaketjun palkanmaksuun ja kevytyrittäjyyteen liittyen. Lisäksi on aloitettu kaikkien muiden TYL Sulkavuoren alihankintaketjujen ja niihin liittyvien sopimusten kokonaisvaltainen selvitystyö, joka on edelleen käynnissä.

Kreate tiedotti 20.1. ottaneensa yhteistyökumppanikseen ulkomaisen työvoiman hallinnoimiseen erikoistuneen yrityksen, joka aloitti välittömästi selvitystyön alihankintaketjujen sopimuksista ja työehdoista. Tavoitteena oli nopeuttaa ja tehostaa selvitystyötä, jotta mahdolliset epäselvyydet saadaan korjattua nopeasti.

– Selvitystyön rinnalla lähdimme hakemaan ratkaisua Rakennusliiton esiin nostamien noin 20 ukrainalaisen kevytyrittäjän tilanteeseen yhdessä alihankintaketjun yritysten, Rakennusliiton ja työnantajaliiton kanssa. Työmaa on mittava ja tällä hetkellä siellä työskentelee noin 280 henkilöä. Kevytyrittäjyys on laillinen työllistymistapa ja siksi asia ei ole yksinkertainen. Meille Kreatessa oli tärkeintä löytää ukrainalaisten kannalta kestävä vaihtoehto, sanoo selvitystyötä johtanut Kreaten henkilöstöjohtaja Katja Pussinen.

Saadakseen tiedon yksilötasolle Kreate jakoi työmaahenkilöstölle usealla eri kielellä kirjeen, jossa kerrottiin työnantajan lakisääteisistä velvoitteista, kevytyrittäjänä toimimisesta sekä kannustettiin olemaan yhteydessä projektijohtoon matalalla kynnyksellä.

Kevytyrittäjyys loppuu Sulkavuoressa – kevytyrittäjille mahdollisuus siirtyä työsuhteisiin

TYL Sulkavuori on tehnyt 2.2. päätöksen kieltää kevytyrittäjyys kyseisellä Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella varmistaakseen alihankintaketjujen lain ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

– Kieltämällä kevytyrittäjyyden saamme läpinäkyvämmäksi sen, että TYL Sulkavuoren alihankkijoiden työntekijät saavat lain ja työehtosopimuksen mukaisen korvauksen työstään ja maksavat verot ja muut maksut asianmukaisesti, TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru toteaa.

Alihankintayritys on valmis palkkaamaan työsuhteeseen kaikki kevytyrittäjänä toimineet ukrainalaiset, jotka haluavat siirtyä työsuhteisiin alihankintayritykseen. Perjantaina 3.2. käydään läpi tarkemmin asiaa läpi ukrainalaisten kanssa. Kyseisen alihankintayrityksen palveluksessa Sulkavuoressa jo ennestään työskennelleiden ukrainalaisten työsopimusten ja palkanmaksun osalta ei ole löytynyt mitään epäselvyyksiä.

Selvitystyö viedään loppuun – Tampereen Keskuspuhdistamolla ei osuutta asiaan

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla ja seudulliseen suurhankkeeseen liittyvillä yhteistyökunnilla ei ole esiin nousseiden epäselvyyksien kanssa mitään tekemistä.

– Haluan painottaa, että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla ja yhteistyökunnilla ei ole osuutta asiaan. Tilanteen selvittäminen on TYL Sulkavuoren ja sen valitsemien alihankintayritysten vastuulla. Olemme erittäin pahoillamme, että julkisuuteen keskeneräisenä nostetut asiat ovat asettaneet seudullisesti merkittävän Sulkavuoren keskuspuhdistamon ikävään valoon, Kiuru pahoittelee.

Hankkeen merkittävyydestä kertoo myös se, että TYL Sulkavuoren urakoimalle työmaalle on perehdytetty noin 800 henkilöä. Alihankkijoita ja sivu-urakoitsijoita hankkeella on noin 150.

Kreate jatkaa yhteistyötä asiantuntijayrityksen kanssa tehostaakseen selvitystyötä mittavalla hankkeella. Ukrainalaisten kevytyrittäjyysasian lisäksi Rakennusliitto on pyytänyt selvitystä muutamalta alihankkijalta tehtyjen tuntien ja maksettujen korvausten osalta. Selvitykset ovat edenneet hyvin ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä on tehty. Vielä selvityksessä olevien alihankkijoiden osalta selvitystyön odotetaan valmistuvan helmikuun aikana. Varotoimenpiteenä Kreate aloitti myös muiden TYL Sulkavuoren alihankintaketjujen ja niihin liittyvien sopimusten kokonaisvaltaisen selvitystyön, joka on edelleen käynnissä.

– Emme hyväksy epäeettistä toimintaa tai harmaata taloutta työmaillamme, vakuuttaa Pussinen.

Kreate ja TYL Sulkavuori on tiedottanut aiheesta ja selvitysten etenemisestä aiemmin seuraavasti:

20.1. Kreate aloitti toimenpiteet Rakennusliiton epäilyjen kohteeksi joutuneella tamperelaisella työmaalla

18.1. TYL Sulkavuori ei hyväksy työehtosopimusten vastaista toimintaa