Itäväylän alittava Mustapuro saa meneillään olevassa urakassa parannetun tulvasuojauksen. Tulva-alueella rakennetaan kaikkiaan kolmessa osassa hulevesiviemärit, kaivot ja vihertyöt. Työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa Mustapuron eteläinen uoma on muotoiltu ja se on valmis. Myös alueen viherrakentamiseen liittyvät kylvötyöt on tehty.

Kreate toteuttaa Mustapuron tulva-alueen parantamisen Helsingissä.
Mustapuron uudelleen muotoilemalla parannettu uoma virtaa aivan Itäväylän eteläpuolella.

Tulvasuojausta on tähän mennessä parannettu myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla puron läntisen sivuhaaran uoma.

Uusi rumpu parantaa puron virtausreittiä


Urakkaan kuuluu myös Mustapuron virtausreitin parantaminen Itäväylän ali korvaamalla huonokuntoinen rumpu uudella isommalla rummulla.

Tällä viikolla, viikolla 37, Itäväylän varressa on nostettu rumpuelementtejä paikalleen ja ensi viikolla ovat vuorossa Itäväylän ali poikittaissuunnassa menevien kanaalielementtien asentaminen.

Kreate toteuttaa Mustapuron tulva-alueen parantamisen Helsingissä.
Itäväylän ja metroradan välissä nostettiin suuria rumpuelementtejä paalulaatoilla vahvistetun kaivannon pohjalle.

Mustapuro on arvokas taimenpuro, mikä on otettu huomioon urakan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokainen työvaihe pyritään toteuttamaan niin, ettei se aiheuta sameuden muutosta purossa. Työmaa-alueella puroveden sameutta tarkastellaan aktiivisesti koko urakan ajan.

Taimenet uivat tällä hetkellä edelleen vanhaa ja tuttua reittiä pitkin. Kun uusi rumpulinja valmistuu syksyn aikana, siirtyy Mustapuro virtaamaan sitä pitkin.