Itäväylän siltojen korjaaminen Roihuvuoressa ja läntisessä Herttoniemessä etenee kummallakin sillalla samojen työvaiheiden kautta. Pohjoisempi Sahaajankadun ylikulkusilta ja eteläisempi Siilitien ylittävä silta ovat valmistuneet vuonna 1967. Huolellinen peruskorjaus päällys- ja alusrakenteissa lisää siltojen käyttöikää kymmeniä vuosia. Tässä ensimmäisessä osassa tutustumme siltojen yläpuolisiin työvaiheisiin.

Siltojen päällysrakenteissa tehtävät työvaiheet

  • Siltojen reunapalkit ja kaiteet puretaan. Reunapalkkien uusiminen on tarpeen, koska maantiesuola on syövyttänyt betonin. Reunapalkkien raudoittamisen jälkeen valetaan uudet reunapalkit ja asennetaan kaiteet.
  • Sillan huonokuntoiset asfaltti- ja eristekerrokset poistetaan jyrsimällä ja kaivinkoneella. Sillan kannen betonipinta avataan vesipiikkaamalla, jolloin pinnan kerrokset poistetaan ja alue puhdistetaan käyttäen suurta vesipainetta.
  • Kannen korjattavan osan päälle pystytetään sääsuoja, jota lämmittämällä taataan ihanteelliset olosuhteet mm. kannen muotoiluvalulle eli uudelle betonille sekä vesieristekerrokselle. Vesieristystä tehdessä alla olevan betonin kosteuden on oltava alle 5 %.
  • Tehty muotoiluvalu sinkopuhalletaan, jolloin laite sinkoaa teräskuulia ja siten irrottaa huonon sementtiliiman ja jälkihoitoaineen. Näin eristyskerros tarttuu paremmin sillan kanteen.
  • Sääsuoja puretaan ja on asfaltin lisäämisen vuoro. Asfaltin kolme kerrosta ovat suoja-asfaltti, välikerros ja kulutuskerros. Ylin kerros saa pintaansa ajoratamaalaukset.

Kummallakin Itäväylän sillalla edellä mainitut työt toteutetaan kolmessa vaiheessa kaista kerrallaan. Näin mahdollistetaan ajoneuvoliikenne kahdella kaistalla koko peruskorjauksen ajan.

Siilitien sillan korjattava alue on peitetty sääsuojalla.
Sääsuojat ovat tuttu näky siltatyömailla. Itäväylän silloilla ”teltoilla” varmistetaan mm. yläpinnan kerrosten kuivuminen ja lujittuminen. Kuvassa sinkopuhalletun muotoiluvalun päälle on tehty eristyksen ensimmäinen vaihe eli epoksointi. Seuraavaksi on vuorossa kermikerroksen tekeminen.