Oskari Jantunen verkkosivu kreatiimi

Infra-alan rakennusinsinööri sekä rakennusmestari Oskari Jantunen on aloittanut Kreatella työmaapäällikkönä Kalliorakentamisen yksikössä. Oskari on työskennellyt kalliorakentamisen parissa vuodesta 2013 lähtien. Merkittävimmät projektit joihin hän on työuransa aika päässyt mukaan ovat olleet Vt5 Mikkeli-Nuutilanmäki väylän rakentaminen ja Hanhikiven projekti.

– Kreatella tarkoituksenani on parantaa louhintatyön mallipohjaista tuotantoa ja sen tuottaman datan hyödyntämistä. Työskentely mallipohjaisen tuotannon parissa kehittää osaamistani valtavasti, jonka lisäksi minulla oli kuva Kreatesta uudistushaluisena ja edellä käyvänä yrityksenä. Kreatessa jokaisen työpanoksella on suuri merkitys, Oskari tiivistää.