Oulujoen sillat

Tällä hetkellä painorajoituksin käytössä olevat Oulujoen sillat rakennetaan uudelleen 2021 syksyyn mennessä. Innovointimme myötä tilaajan alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin ja saatiin aikaan teknillistaloudellinen ratkaisu.

Oulujoen siltatyömaalle oli alkuperäisessä hankesuunnitelmassa varattu peruskorjaus ja lisäkaistojen rakentaminen. Tarkemmassa katsannossa kuitenkin selvisi, että sillat on uusittava kokonaan.

Valtatie 4:n Oulujoen ylittävät sillat sijaitsevat erittäin vilkkaasti liikennöidyllä väylällä, jonka liikennemäärä on keskimäärin noin 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, huippuhetkinä jopa 70 000. Siltojen uusiminen vilkkaan Oulujoen kohdalla on vaativa työ, jossa sovitetaan yhteen työaikaisen liikenteen sujuvuus, vanhojen siltojen purkaminen ja uusien rakentaminen.

– Liikenteen käytössä tulee olla koko projektin ajan kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Luonnollisesti rakennusaikana yhdellä sillalla nelikaistaisena soljuva liikenne tuo omat haasteensa urakkaan. Toivommekin malttia ratin takana, jotta vältytään liikenneonnettomuuksilta ja kaikenlaisilta vaaratilanteilta, sanoo kohteen työpäällikkö Ville Tiiro Oulun toimipaikastamme.

Siltojen suunnittelutyö on jo käynnissä ja kesäkuussa alkavat valmistelevat työt, joihin sisältyy muun muassa työtelineiden rakentaminen nykyisten siltojen alle.

Työtä tehdään osittain veden alla

Oulujoen kummallakin sillalla on mittaa kokonaisuudessaan 143 metriä ja leveyttä 17,5 metriä. Ennen varsinaisten siltojen purkamis- tai rakentamistyön aloittamista on noin kahdeksan metriä syvään jokeen rakennettava telineet.

– Vesistösiltojen rakentaminen tapahtuu teräsputkista ja -palkeista rakennetulta alatelineeltä käsin. Lisäksi urakointiin kuuluu myös vedenalaisia töitä, kuten vanhojen siltojen tukirakenteiden purkaminen ja uusien rakentaminen veden alla. Nämä vedenalaiset työvaiheet ovat ehdottomasti urakan vaativimpia tehtäviä, Tiiro kertoo.

Urakka kotiutettiin innovoinnilla

Väylävirasto ja Kreate Oy solmivat ”VT4 Oulujoen siltojen uusiminen ST” -urakkasopimuksen toukokuun lopussa. Sopimuksen arvo on noin 11 miljoonaa euroa.

Suunnittele ja toteuta (ST) -urakan voittoperusteena oli Kreaten siltojen alusrakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä innovaatio, jonka avulla tilaajan alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin siten, että saatiin aikaan kustannustehokas kokonaisuus.

Oulujoen siltojen suunnittelutyö on jo käynnissä ja rakentaminen alkaa kesäkuussa valmistelevilla töillä. Kohde valmistuu syksyllä 2021.