161220211639654428

Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Sulkavuori vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakasta. Urakkasopimuksen arvo on 72 miljoonaa euroa. Päätösasiakirja toteutusvaiheen käynnistämisestä allekirjoitettiin 16.12.2021.

Projektinjohtourakkana toteutettava hanke käynnistyi elokuussa 2021 kehitysvaiheella, jonka tavoitteena oli optimoida rakentamisen toteutusta ja ratkaisujen kustannustehokkuutta.

– Laadimme kehitysvaiheessa työmaan yhteisen yleisaikataulun ja projektisuunnitelman sekä kehitimme hankkeen suunnitelmia kustannustehokkuuden ja aikataulun näkökulmasta yhdessä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitystyö saatiin tehtyä hyvässä yhteistyössä ja työt kohteessa on tarkoitus aloittaa maaliskuussa, kertoo Kreaten yksikönjohtaja Sami Rantala.

Ympäristöinvestointi edistää kestävää kehitystä

Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevesiä käsittelevä Sulkavuoren keskuspuhdistamo on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja. Keskitetyllä jätevedenpuhdistuksella omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä.

– Lähdemme innokkaina toteuttamaan tätä merkittävää ympäristöinvestointia, jonka rakennustekniset työt vaativat monipuolista infrarakentamisen osaamista ja toimivaa yhteistyötä, summaa Rantala.

TYL Sulkavuori aloittaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt 1.3.2022. Työyhteenliittymän osalta rakennustyöt valmistuvat kesäkuussa 2025, minkä jälkeen jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle. Tämän jälkeen keskuspuhdistamolla tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä urakka-ajan loppuun asti.

Hankkeen arvo on noin 72 miljoonaa euroa, josta Kreaten 50 prosentin osuus kirjataan tilauskantaan vuoden 2021 viimeisellä vuosipuoliskolla.

Kreate Oy
Kirsi-Marjut Dickman
viestintäpäällikkö

Lisätiedot:
Työyhteenliittymän projektinjohtourakka: Sami Rantala, Kreate Oy, yksikönjohtaja, sillanrakentaminen ja -korjaus, sami.rantala@kreate.fi tai 0400 624 510.

Yleistietoa hankkeesta: https://www.keskuspuhdistamo.fi/